ĐÌNH CHỈ LƯU HÀNH

Công văn số 22439/QLD-MP ngày 29/12/2017 của Cục Quản lý Dược về việc đình chỉ lưu hành và thu hồi sản phẩm mỹ phẩm Nước súc miệng...

Đình chỉ lưu hành mặt hàng thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng - Cefuroxim TVP 125mg

Ảnh minh họa biệt dượcĐình chỉ lưu hành mặt hàng thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng - Metrothabi

Đình chỉ lưu hành mặt hàng thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng - Alphachy motrypsin BVP

Đình chỉ lưu hành mặt hàng thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng : Coxid 200 NIC , Opetrypsin 4200 USP

Công văn số 187/SYT-NVD ngày 17 tháng 01 năm 2017, Đình chỉ lưu hành mặt hàng thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng đối với thuốc ...
Hiển thị tin nổi bật


Tiện ích

Liên kiết

  • Quản lý chất lượng
  • Thông Tin Dược
  • Lịch Tuần