ĐÌNH CHỈ LƯU HÀNH

Precision Dose Inc. tự nguyện thu hồi toàn quốc dung dịch uống Ranitidine, USP 150 mg/10 mL do có thể chứa tạp chất NDMA vượt ngưỡng...

Công văn số 22439/QLD-MP ngày 29/12/2017 của Cục Quản lý Dược về việc đình chỉ lưu hành và thu hồi sản phẩm mỹ phẩm Nước súc miệng trẻ...

Đình chỉ lưu hành mặt hàng thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng - Cefuroxim TVP 125mg

Ảnh minh họa biệt dượcĐình chỉ lưu hành mặt hàng thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng - Metrothabi

Đình chỉ lưu hành mặt hàng thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng - Alphachy motrypsin BVP

Đình chỉ lưu hành mặt hàng thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng : Coxid 200 NIC , Opetrypsin 4200 USP
Hiển thị tin nổi bật


Tiện ích

Liên kiết

  • Quản lý chất lượng
  • Thông Tin Dược
  • Lịch Tuần