PHÒNG ĐIỀU DƯỠNG

PHÒNG ĐIỀU DƯỠNG

SÁNG TẠO – ĐỔI MỚI – HƯỚNG TỚI HÀI LÒNG

  1. Giới thiệu chung

            Phòng Điều dưỡng của bệnh viện là phòng nghiệp vụ chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Ban Giám đốc và chịu trách nhiệm trước Ban giám đốc.

  1. Chức năng và nhiệm vụ

- Lập kế hoạch công tác chăm sóc Điều dưỡng trong bệnh viện để trình ban giám đốc bệnh viện phê duyệt.

- Tổ chức thực hiện công tác chăm sóc người bệnh theo quy định

- Đầu mối xây dựng các QĐ/QT chăm sóc phù hợp với bệnh viện

- Đôn dốc, kiểm tra ĐD/HS/KTV thực hiện đúng quy định, kỷ thuật chuyên môn

- Phối hợp khoa/phòng liên quan lập dự trù, mua sắm dụng cụ, vật tư, cho công tác chăm sóc và giám sát việc sử dụng và bảo quản chúng.

- Phối với P. TCCB xây dựng kế hoạch tuyển dụng, điều động.

- Phối hợp với K.KSNK thực hiện kiểm tra công tác vệ sinh, công tác nhiễm khuẩn trong bệnh viện

- Phối hợp với P.KHTH thực hiện đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn ĐD/HS, hướng dẫn thực hành tổ chức thi tay nghề.

- Tham gia công tác nghiên cứu khoa học, chỉ đạo tuyến.

- Định kỳ sơ kết , tổng kết và báo cáo công tác chăm sóc người bệnh trong bệnh viện.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi ban giám đốc phân công.

  1. Thế mạnh

Nhân sự:

* Trưởng phòng: CN. Đặng Thị Minh Phương

* Nhân sự: 06 (ThS: 01, CKI.ĐD: 01, CN: 02, TC: 02)

Hình tập thể phòng Điều dưỡng

Trang thiết bị: Được trang bị đầy đủ các thiết bị hiện đại để phục vụ công viêc.

  1. Định hướng phát triển:

           - Phát triển nguồn nhân lực ĐD/HS

           - Nâng cao trình độ chuyên môn

           - Nâng cao thái độ phục vụ

           - Tăng cường nghiên cức khoa học về lĩnh vực chăm sóccủa Bệnh viện Phụ sản thành phố Cần Thơ – nơi để bệnh nhân gửi trọn niềm tin.

      5. Thành tích đạt được:

           - Hội thi ĐD/HS năm 2020 đạt kết quả 100%.

           - Tập huấn thành công “vai trò HMOs” có trong nguồn sữa mẹ.

           - Đề án chăm sóc mẹ và bé tại nhà.

tin nổi bật


Liên kiết

Tiện ích

  • Quản lý chất lượng
  • Thông Tin Dược
  • Lịch Tuần