KHOA KIỂM SOÁT NHIỄM KHUẨN

Khoa Kiễm soát nhiễm khuẩn được thành lập vào 22/9/2014. Khoa có chức năng nhiệm vụ xử lý dụng cụ y tế và giặt là các đồ vãi phẫu thuật cũng như đồ vãi bệnh nhân… nhằm phục vụ người bệnh trước – sau sanh và trước – sau phẫu thuật trong bệnh viện. Khoa thực hiện nhiệm vụ theo hướng dẫn thông tư số 18/ 2009/ TT- BYT ngày 14/10/2009 của Bộ y tế. Với đội ngũ Công chức - Viên chức chuyên nghiệp năng động, nhiệt tình đối với người bệnh cũng như người nhà bệnh nhân tại Bệnh Viện Phụ Sản Thành Phố Cần Thơ, chúng tôi luôn mang đến sự phục vụ chu đáo nhất cho khách hàng.

I. NHÂN SỰ:
- Phó Trưởng khoa: Nguyễn Văn Tấn; Nhân sự: 13 (Sau đại học: 01, CĐĐD: 01, ĐDTC: 01, Y sĩ: 02, HSTC: 01, Dược tá: 01, Hộ lý: 04, NVPV: 01, NV: 01)Phó Trưởng khoa: Nguyễn Văn Tấn

 


Tập thể cán bộ viên chức Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn

 

II. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ:

a) Chức năng: Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn có trách nhiệm chỉ đạo việc thực hiện quy chế kiểm soát nhiễm khuẩn trong toàn bệnh viện, đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Ban Giám đốc bệnh viện và chịu trách nhiệm trước Ban Giám đốc về tổ chức thực hiện các hoạt động tại khoa.

b) Nhiệm vụ:

- Huấn luyện, nghiên cứu khoa học và hỗ trợ tuyến dưới về công tác kiểm soát nhiễm khuẩn bệnh viện.

- Giám sát mọi thành viên trong bệnh viện thực hiện kỹ thuật vô khuẩn, vệ sinh khoa phòng, vệ sinh an toàn thực phẩm.

- Xây dựng quy trình xử lý y dụng cụ, xử lý chất thải cho các khoa lâm sàng.

- Giám sát xử lý chất thải trong toàn bệnh viện.

- Khử khuẩn, tiệt khuẩn dụng cụ y tế và đồ vải cho toàn bệnh viện và giao đến các khoa lâm sàng.

- Giám sát môi trường bệnh viện sạch, đẹp.

- Cùng với phòng vi sinh kiểm tra môi trường các khoa trọng điểm (Phòng mổ, Hồi sức, Sơ sinh, Thụ tinh trong ống nghiệm,…).

- Định kỳ kiểm tra vi sinh nước rửa tay phẫu thuật viên, nước thải, nước nhà ăn dinh dưỡng.

- Khoa được trang bị đủ phương tiện, lập kế hoạch cung ứng đầy đủ dụng cụ và đồ vải cho phẫu thuật. Giữ gìn tài sản, dụng cụ, đồ vải hóa chất để hoàn thành nhiệm vụ.

           1Sơ lược về vật chất, trang thiết bị.

Hiện nay, khoa Kiễm soát nhiễm khuẩn được trang bị các thiết bị phục vụ cho các khoa gồm có:
- 01 hệ thống xử lý nước thải
- 04 máy giặt công nghiệp
- 02 máy hấp nhiệt độ cao
- 01 máy phun khử khuẩn, và máy phun ngoại cảnh.

  2. Công tác chuyên môn:
Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn phân chia thành 04 tổ:

             Tổ kiểm soát nhiễm khuẩn:

Giám sát nhiễm khuẩn bệnh viện là một nhiệm vụ trọng tâm của khoa. Tổ Kiểm soát nhiễm khuẩn có trách nhiệm giám sát, kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất các trường hợp có liên quan đến nhiễm khuẩn bệnh viện, tham mưu cho hội đồng KSNK của bệnh viện để đưa ra những quy định, qui trình KSNK.

     Tổ khử khuẩn, tiệt khuẩn
Tổ có nhiệm vụ xử lý, khử khuẩn các dụng cụ phòng mỗ và các khoa.


Hệ thống khử khuẩn đồ vải

   Tổ xử lý chất thải và môi trường:
Tổ xử lý chất thải đảm nhận xử lý triệt để các loại chất thải rắn y tế lây nhiễm đảm bảo an toàn chất thải môi trường.

Tổ nhà giặt:

Tổ nhà giặt có nhiệm vụ thu gom đồ vải dơ bẩn từ phòng mổ và các khoa lâm sàng về xử lý thành đồ vải sạch đảm bảo cung cấp cho các khoa, để phục vụ các khoa.

III. HƯỚNG PHÁT TRIỂN:

- Thành lập đơn vị tiệt khuẩn tập trung.

- Cung cấp tất cả các bộ dụng cụ chuẩn trong các qui trính chăm sóc.

- Thực hiện nghiêm túc thông tư 18/09/2009 TT- BYT ngày 14/02/2009 của Bộ y tế.

- Xây dựng các quy trình, bảng kiểm tra phục vụ cho công tác Kiễm soát nhiễm khuẩn bệnh viện.

- Quản lý theo bộ, tiêu chí đánh giá chất lượng bệnh viện.

 

 

 

 

 

 

tin nổi bật


Liên kiết

Tiện ích

  • Quản lý chất lượng
  • Thông Tin Dược
  • Lịch Tuần