KHOA DINH DƯỠNG – TIẾT CHẾ
 

Khoa Dinh Dưỡng - Tiết chế được thành lập ngày 09/09/2014, Khoa hoạt động dưới sự chỉ đạo của BGĐ và các phòng chức năng, đảm bảo chế độ ăn đầy đủ dinh dưỡng cho tất cả các sản phụ sau sanh. 

I. NHÂN SỰ:

Phụ trách khoa: BS. Lê Khánh An
Hiện tại đội ngũ nhân viên của khoa chúng tôi gồm 12 viên chức, trong đó sau đại học: 01, BS: 02, KS. CNTP: 01, NVPV: 08.Tập thể viên chức Khoa Dinh dưỡng

II. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ:

a) Chức năng:
Khoa Dinh dưỡng và Tiết chế có chức năng thực hiện công tác dinh dưỡng trong bệnh viện, đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Ban Giám đốc bệnh viện và chịu trách nhiệm trước Ban Giám đốc về tổ chức thực hiện các hoạt động dinh dưỡng.

b) Nhiệm vụ:

- Xây dựng kế hoạch hoạt động hàng năm trình Ban Giám đốc phê duyệt.

- Tham gia hội chẩn và trực tiếp điều trị người bệnh bằng chế độ dinh dưỡng tại các khoa lâm sàng trong bệnh viện.

 - Quản lý chất lượng dinh dưỡng và vệ sinh an toàn thực phẩm đối với bộ phận tiết chế.Phần ăn dành cho sản phụ được khoa Dinh dưỡng - Tiết chế chuẩn bị

- Kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ ăn tại các khoa lâm sàng trong bệnh viện.


Thức ăn luôn đảm bảo vệ sinh và đầy đủ dinh dưỡng cho sản phụ

- Tư vấn, giáo dục, truyền thông về dinh dưỡng và vệ sinh an toàn thực phẩm.

- Tham gia các hoạt động đào tạo về dinh dưỡng và vệ sinh an toàn thực phẩm.

- Nghiên cứu khoa học và ứng dụng về dinh dưỡng và vệ sinh an toàn thực phẩm.

III. HƯỚNG PHÁT TRIỂN:

Xây dựng Khoa Dinh dưỡng thành một Khoa đảm bảo dinh dưỡng cho bệnh nhân ăn theo chế độ ăn phù hợp tình trạng sức khỏe của từng sản phụ, phát triển chuyên sâu về tiết chế dinh dưỡng

 

 

 

 

tin nổi bật


Liên kiết

Tiện ích

  • Quản lý chất lượng
  • Thông Tin Dược
  • Lịch Tuần