KHOA SANH

NƠI GẶP GỠ CỦA NỤ CƯỜI

  1. Giới thiệu chung

           Khoa Sanh là một trong những khoa lâm sàng quan trọng của bệnh viện,  chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Giám đốc bệnh viện và chịu trách nhiệm trước Giám đốc.

  1. Chức năng và nhiệm vụ

            - Theo dõi chuyển dạ, đỡ sanh, phẫu thuật lấy thai cho sản phụ

           - Chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ em trong giai đoạn chuyển dạ và giai đoạn đầu của hậu sản sanh thường

           - Thực hiện các dịch vụ trong sản khoa: giảm đau sản khoa, phòng snah gia đình….

          - Chăm sóc điều trị doa sanh non ( Khoa có đơn nguyên điều trị dọa sanh non)

  1. Thế mạnh

  Nhân sự:

            * Trưởng khoa: BS.CKII Huỳnh Thanh Liêm

            * Phó khoa: Ths.BS Văn Thúy Cầm

            * Nhân sự:

  Khoa hiện có hiện có 32 viên chức, sau Đại học và đại học chiếm 34,4%

. Bác sĩ chuyên khoa II: 01    

. Bác sĩ chuyên khoa I: 02                                          

. Thạc sĩ bác sĩ: 01

. Đại học: 04 bác sĩ và 03 Cử nhân hộ sinh

Hình tập thể khoa Sannh

Trang thiết bị: Được trang bị đầy đủ các thiết bị hiện đại để phục vụ công tác theo dõi sản phụ gồm máy monitor sản khoa, máy đo sinh hiệu liên tục, các dụng cụ chuyên cho sản khoa, máy soi ối…

  1. Định hướng phát triển:

          - Xây dựng phòng Sanh an toàn - hiệu quả - thân thiện

          - Nâng cao trình độ nhân viên, tăng cường công tác đào tạo, tập huấn, tạo điều kiện cho tất cả viên chức được nâng cao trình độ thông qua các lớp dài hạn hay ngắn hạn

          - Nâng cao chất lượng các dịch vụ tại khoa

          - Cải tiến chất lượng truyền thông, giáo dục cho sản phụ: video clip truyền tải thông tin, lớp học tiền sản về các vấn đề liên quan phòng sanh

          - Giữ vững thành tích tư vấn nuôi con bằng sữa mẹ

      5. Thành tích đạt được:

          - Thực hiện tốt tư vấn nuôi con bằng sữa mẹ

          - Có thư khen của sản phụ và gia đình dành cho viên chức tại khoa

          - Viên chức khoa tham gia đại diện bệnh viện, đạt giải nhì trong hội thi giới thiệu sách TP Cần Thơ

tin nổi bật


Liên kiết

Tiện ích

  • Quản lý chất lượng
  • Thông Tin Dược
  • Lịch Tuần