PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ TOÁN

CÔNG KHAI - MINH BẠCH - CHÍNH XÁC - HIỆU QUẢ

  1. Giới thiệu chung

            Phòng Tài chính - Kế toán là một phòng nghiệp vụ, chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc Bệnh viện và chịu trách nhiệm trước Giám đốc về toàn bộ hoạt động tài chính kế toán của Bệnh viện.

  1. Chức năng và nhiệm vụ

- Căn cứ vào chế độ, chính sách hiện hành và kế hoạch công tác để lập dự toán, ngân sách, kế hoạch thu chi của bệnh viện và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.

- Theo định hướng hạch toán kinh tế trong công tác khám bệnh, chữa bệnh, tổ chức và quản lý chặt chẽ việc thu viện phí, các hoạt động dịch vụ khám chữa bệnh và sản xuất kinh doanh theo đúng quy định

- Theo kế hoạch ngân sách và các nguồn thu khác tổ chức xây dựng định mức chi tiêu cho từng hoạt động cụ thể của bệnh viện.

- Tổ chức công tác kế toán theo đúng quy định hiện hành. Thực hiện các nghiệp vụ kế toán lao động tiền lương, chế độ chính sách, vật tư tài sản, hành chính sự nghiệp chính xác, kịp thời. Tổ chức hướng dẫn, kiểm tra, giám sát công tác kế toán, chế độ thu, chi của bệnh viện.

- Định kỳ thực hiện báo cáo quyết toán, tổng kết tài sản, kiểm kê tài sản.

- Tổ chức bảo quản, lưu trữ các chứng từ, sổ sách kế toán theo đúng quy định.

- Tổng hợp tình hình, số liệu cụ thể, phân tích kết quả hoạt động của bệnh viện

  1. Thế mạnh

Nhân sự:

            * Phó trưởng phòng: ThS. Nguyễn Văn Khuôn

            * Nhân sự: Kế toán viên: 27 (1ThS; 15 CN; 3 CĐ; 8 TC)

Hình tập thể phòng Tài chính Kế toán

Trang thiết bị: Được trang bị đầy đủ các thiết bị hiện đại để phục vụ công tác thu tiền được diễn ra nhanh chóng (máy in, máy POS…)

  1. Định hướng phát triển:

            Nhằm mang đến hiệu quả cao nhất trong việc phục vụ người bệnh, đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về chuyên môn, xử trí các tình huống nhanh và chính xác nhất, đội ngũ CB -VC phòng Tài chính – Kế toán không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ. Bên cạnh đó, để thu hút và mở rộng đối tượng phục vụ là người bệnh nước ngoài, tập thể CB –VC phòng Tài chính – Kế toán liên tục nâng cao trình độ ngoại ngữ để đáp ứng tốt nhu cầu khám và chữa bệnh của khách nước ngoài. Với tinh thần tận tâm trong công việc, phòng Tài chính – Kế toán tiếp tục phấn đấu để giữ vững danh hiệu là một trong những khoa, phòng xuất sắc của Bệnh viện Phụ sản thành phố Cần Thơ – nơi để bệnh nhân gửi trọn niềm tin.

      5. Thành tích đạt được:

         - Nguồn thu viện phí chín tháng đầu năm tăng 19.8% so với cùng kỳ năm 2019

         - Nguồn thu nhà thuốc chín tháng đầu năm tăng 23.8% so với cùng kỳ năm 2019

         - Thu nhập lương của nhân viên tăng 15.09% so với cùng kỳ năm 2019

         - Thu nhập tiền thưởng của nhân viên tăng 20% so  với cùng kỳ năm 2019

         - Triển khai phòng mổ theo yêu cầu.

tin nổi bật


Liên kiết

Tiện ích

  • Quản lý chất lượng
  • Thông Tin Dược
  • Lịch Tuần