phòng công tác xã hội

PHÒNG CÔNG TÁC XÃ HỘI 

I. Nhân sự: Trưởng phòng: ThS. Lê Minh Hoàng; Tổng số viên chức: 09

II. Chức năng: Phòng Công tác xã hội của bệnh viện là phòng nghiệp vụ chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Giám đốc bệnh viện và chịu trách nhiệm trước Giám đốc về:

Hình ảnh tập thể phòng Công tác Xã hội 

III. Nhiệm vụ:

- Hỗ trợ, tư vấn giải quyết các vấn đề về công tác xã hội cho người bệnh và người nhà người bệnh trong quá trình khám bệnh, chữa bệnh (sau đây gọi chung là người bệnh ), bao gồm:

+ Đón tiếp, chỉ dẫn, cung cấp thông tin, giới thiệu về dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh của bệnh viện cho người bệnh ngay từ khi người bệnh vào khoa Khám bệnh hoặc phòng khám bệnh.

+ Tổ chức hỏi thăm người bệnh và người nhà người bệnh để nắm bắt thông tin về tình hình sức khỏe, hoàn cảnh khó khăn của người bệnh, xác định mức độ và có phương án hỗ trợ về tâm lý, xã hội và tổ chức thực hiện.

+ Hỗ trợ, tư vấn cho người bệnh về quyền, lợi ích hợp pháp và nghĩa vụ của người bệnh, các chương trình, chính sách xã hội về bảo hiểm y tế, trợ cấp xã hội trong khám bệnh, chữa bệnh.

+ Cung cấp thông tin, tư vấn cho người bệnh có chỉ định chuyển cơ sở khám bệnh, chữa bệnh hoặc xuất viện; Hỗ trợ thủ tục suất viện và giới thiệu người bệnh đến các địa điểm hỗ trợ tại cộng đồng (nếu có).

+ Phối hợp, hướng dẫn các tổ chức, tình nguyện viên có nhu cầu thực hiện, hỗ trợ về công tác xã hội của bệnh viện.

+ Phụ trách khảo sát, lấy ý kiến người bệnh điều trị ngoại trú, nội trú của bệnh viện. Tiếp nhận, xử lý khi có phản ánh và phản hồi lại cho khách hàng.

- Thông tin, truyền thông và phổ biến, giáo dục pháp luật:

+ Phụ trách truyền thông nội viện: nội dung loa phát thanh, tivi, các tờ rơi và bài đăng chuyên môn trên các phương tiện truyền thông của bệnh viện.

+ Quản lý website, facebook của bệnh viện. Tư vấn các thông tin và dịch, kỹ thuật của bệnh viện cho khách hàng qua các kênh truyền thông.

+ Phụ trách liên hệ với báo chí, cung cấp thông tin về các hoạt động nội bật của bệnh viện, các thành tựu và các trường hợp bệnh nặng được cấp cứu, điều trị thành công tại bệnh viện.

+ Xây dựng kế hoạch truyền thông giáo dục sức khỏe cho người bệnh và chức thực hiện kế hoạch sau khi được phê duyệt.

+ Tổ chức Hội nghị, hội thảo, dẫn chương trình, quản lý danh mục khách hàng của bệnh viện.

+ Xây dựng nội dung, tài liệu để giới thiệu, quảng bá hình ảnh, các dịch vụ và hoạt động của bệnh viện dển người bệnh và cộng đồng thông qua tổ chức các hoạt động, chương trình, sự kiện, hội nghị, hội thảo.

+ Tổ chức cập nhật, phổ biến các chính sách, pháp luật của Nhà nước có liên quan đến công tác khám bệnh, chữa bệnh, hoạt động của bệnh viện cho nhân viên y tế, người bệnh và người nhà người bệnh.

+ Tổ chức các lớp tiền sản, hoạt động giáo dục người bệnh, tiếp cận cộng đồng.

+ Tuyên truyền và hỗ trợ hợp đồng khám sức khỏe: phối hợp, xây dựng kế hoạch khám sức khỏe và hướng dẫn khách hàng đến khám theo hợp đồng.

+ Tổ chức thực hiện quy tắc ứng xử, tham gia quản lý hòm thư góp ý của bệnh viện.

+ Làm đầu mối phối hợp với các khoa, phòng giải quyết các đơn thư, khiếu nại, tố cáo và các vấn đề liên quan đến hài lòng người bệnh.

+ Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao phù hợp cho nhân viên y tế và người bệnh.

- Hỗ trợ nhân viên y tế:

+ Cung cấp thông tin về người bệnh cho nhân viên y tế trong trường hợp cần thiết để hỗ trợ công tác điều trị.

+ Động viên, chia sẻ với nhân viên y tế khi có vướng mắc với người bệnh trong quá trình điều trị.

- Đào tạo, bồi dưỡng:

+ Tham gia hướng dẫn thực hành nghề công tác xã hội cho học sinh, sinh viên các cơ sở đào tạo nghề công tác xã hội.

+ Bồi dưỡng, tập huấn kiến thức về công tác xã hội cho nhân viên y tế và nhân viên bệnh viện; phối hợp đào tạo, bồi dưỡng kiến thức cơ bản về y tế cho người làm việc về công tác xã hội.

- Tổ chức Hội ngũ cộng tác viên làm công tác xã hội của bệnh viện.

- Tổ chức các hoạt động từ thiện, công tác xã hội của bệnh viện tại cộng đồng.

- Phụ trách công tác đối ngoại, liên hệ với các công ty tài trợ và các công có nhu cầu hợp tác, tài trợ với bệnh viện.

- Thiết kế, lưu trữ và phân phối các ấn phẩm và quà tặng của bệnh viện

 

Liên kiết

Tiện ích

  • Quản lý chất lượng
  • Thông Tin Dược
  • Lịch Tuần
  • Quản lý chất lượng
  • Thông Tin Dược
  • Lịch Tuần