KHOA PHẪU THUẬT GÂY MÊ - HỒI SỨC TÍCH CỰC - CHỐNG ĐỘC


Khoa PTGM-HSTC-CĐ là khoa lâm sàng gồm hệ thống các buồng phẫu thuật để thực hiện các phẫu thuật và thủ thuật theo chương trình và cấp cứu, đảm nhiệm công tác hồi sức tích cực chống độc; đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Ban Giám đốc Bệnh viện và chịu trách nhiệm trước Ban Giám đốc về tổ chức thực hiện các hoạt động tại khoa.

I. NHÂN SỰ

- Trưởng khoa: BSCKII. Huỳnh Công Tâm
-  Nhân sự: 37 viên chức (Sau đại học: 02, Bác sĩ: 03, Cử nhân: 04, Cao đẳng ĐD: 06, Trung cấp ĐD : 10, Y sĩ: 02, Hộ lý: 01, KTV GMHS: 01, HSTC: 05, ĐDTC: 02. DSTH: 01) BSCKII. Huỳnh Công Tâm - Trưởng khoa PTGM-HSTC-CĐ


Tập thể cán bộ viên chức khoa PTGM-HSTC-CĐ

II. CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ
a) Chức năng:
Khoa Phẫu thuật-Gây mê hồi sức-Chống độc là khoa lâm sàng, gồm hệ thống các buồng phẫu thuật để thực hiện các phẫu thuật, thủ thuật theo chương trình và cấp cứu; chống độc, đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Ban Giám đốc Bệnh viện và chịu trách nhiệm trước Ban Giám đốc về tổ chức thực hiện các hoạt động tại khoa.
b) Nhiệm vụ:
- Thực hiện giảm đau sản khoa tại đơn vị giảm đau.

- Tiến hành vô cảm, theo dõi diễn biến người bệnh từ lúc tiếp nhận bệnh vào phòng tiền mê đến khi người bệnh hồi tĩnh và bàn giao người bệnh cho các khoa lâm sàng khác.

- Khám, xử trí điều trị tích cực và chống độc chuyên ngành Sản Phụ khoa.

- Theo dõi, chăm sóc và điều trị các bệnh nặng có liên quan đến sản phụ khoa từ khoa Cấp cứu hoặc từ các khoa khác chuyển đến.

- Theo dõi chăm sóc các trường hợp đẻ không đau (phối hợp với khoa Sanh).

- Bác sĩ gây mê hồi sức tham gia hội chẩn trước mổ và khám tiền mê tại các khoa.

- Hỗ trợ điều trị hồi sức cấp cứu tại các khoa trong bệnh viện và ngoại viện.

- Là cơ sở thực hành để đào tạo cán bộ y tế ở bậc đại học và trung học về phẫu thuật sản phụ khoa, về nội soi và gây mê hồi sức.

- Nghiên cứu khoa học và áp dụng các thành tựu y học trong gây mê và hồi sức.

- Có kế hoạch chỉ đạo tuyến dưới về chuyên môn và kỹ thuật chuyên khoa sâu theo kế hoạch của Bệnh viện; tham gia giảng dạy về gây mê hồi sức trong sản phụ khoa và phẫu thuật nội soi cho tuyến dưới.

 

tin nổi bật


Liên kiết

Tiện ích

  • Quản lý chất lượng
  • Thông Tin Dược
  • Lịch Tuần