Hoạt động đảng bộ

Bệnh viện Phụ sản thành phố Cần Thơ tổ chức học tập chuyên đề 2020 và Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 27/9/2019 của Bộ chính trịNgày 20, 21/02/2020, Đảng bộ Bệnh viện Phụ sản TP. Cần Thơ tổ chức học tập chuyên đề 2020 với chủ đề “Tăng cường khối đại đoàn kết...

Được sự đồng ý của Đảng ủy Khối Cơ quan Dân Chính Đảng, chiều 27/12/2019, Đảng bộ Bệnh viện Phụ sản TP. Cần Thơ đã tổ chức tổng kết...

Ngày 24/12/2019, Bệnh viện Phụ sản TP. Cần Thơ tổ chức Họp kiểm điểm Ban chấp hành Đảng bộ. Ông Nguyễn Hữu Dự - Bí thư Đảng ủy - Giám...

Sáng 22/11/2019, được sự đồng ý của Đảng ủy Khối Cơ quan Dân Chính Đảng và Đảng ủy Bệnh viện Phụ sản thành phố Cần Thơ Chi bộ phòng Kế...

Sáng 21/11/2019, Chi bộ khoa Nhi – Sơ sinh đã tổ chức Đại hội chi bộ lần thứ III - Nhiệm kỳ 2020-2022 nhằm đánh giá thực chất những kết...

Chiều 21/11/2019, Chi bộ khoa Chẩn đoán hình ảnh đã tổ chức Đại hội Chi bộ lần thứ III - nhiệm kỳ 2020-2022 nhằm đánh giá thực chất những...

Sáng 19/11/2019, Chi bộ khoa Hậu phẫu đã chức Đại hội chi bộ lần thứ III - nhiệm kỳ 2020-2022 nhằm đánh giá thực chất những kết quả đã thực...

Sáng 20/11/2019, được sự đồng ý của Đảng ủy Khối Cơ quan Dân Chính Đảng và Đảng ủy Bệnh viện Phụ sản thành phố Cần Thơ, Chi bộ khoa Dược đã...

Sáng 18/11/2019, được sự đồng ý của Đảng ủy Khối Cơ quan Dân Chính Đảng và Đảng ủy Bệnh viện Phụ sản thành phố Cần Thơ Chi bộ phòng Tài chính...

Chiều 19/11/2019, Chi bộ khoa Cấp cứu đã chức Đại hội chi bộ lần thứ III - Nhiệm kỳ 2020-2022 nhằm đánh giá thực chất những kết quả đã thực hiện...
tin nổi bật


Liên kiết

Tiện ích

  • Quản lý chất lượng
  • Thông Tin Dược
  • Lịch Tuần