thực hành tốt gps

Quyết định số 3129/QĐ-BYT ngày 17 tháng 07 năm 2020 về việc ban hành tài liệu chuyên môn “Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị ung thư biểu...

Quyết định số 3130/QĐ-BYT ngày 17 tháng 07 năm 2020 về việc ban hành tài liệu chuyên môn “Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị ung thư tuyến...

Quyết định số 3127/QĐ-BYT ngày 17 tháng 07 năm 2020 về việc ban hành tài liệu chuyên môn “Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị ung thư dạ dày”

MHLW và PMDA thông báo tờ thông tin sản phẩm của Pegfilgrastim sẽ được bổ sung tác dụng không mong muốn làm gia tăng nguy cơ giảm tiểu cầu.

MHRA khuyến cáo về nguy cơ u màng não liên quan đến Cyproteron

Trong số những bệnh nhân bị nhồi máu cơ tim, những bệnh nhân có sử dụng colchicin liều thấp có nguy cơ gặp biến cố tim mạch do thiếu máu cục...

FDA cảnh báo người bệnh và các cán bộ y tế về việc một số công ty tự nguyện thu hồi chế phẩm metformin phóng thích kéo dài. Các sản phẩm này...

Rivaroxaban có nguy cơ gặp biến cố huyết khối sau TAVI (Thay van động mạch chủ qua da) hơn sao với thuốc chống kết tập tiểu cầu

Thu hồi 13 Giấy đăng ký lưu hành thuốc tại Việt Nam đối với các thuốc được cấp giấy đăng ký lưu hành theo đề nghị của cơ sở đăng ký thuốc
Hiển thị tin nổi bật


Liên kiết

Tiện ích

  • Quản lý chất lượng
  • Thông Tin Dược
  • Lịch Tuần