Thông báo

KẾT QUẢ PHỎNG VẤN TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2020 BỆNH VIỆN PHỤ SẢN THÀNH PHỐ CẦN THƠ
[ Cập nhật vào ngày (28/10/2020) ]

Bệnh viện Phụ sản TP Cần Thơ thông báo đã có kết quả phỏng vấn thi tuyển viên chức vào ngày 17 và 18/10/2020. Danh sách niêm yết điểm phỏng vấn các ngạch dự tuyển viên chức năm 2020 (đính kèm phía dưới)

Phòng Công tác Xã hội - Bệnh viện Phụ sản TP. Cần Thơ Theo Phòng Tổ chức Cán bộ - Bệnh viện Phụ sản TP. Cần Thơ

  In bài viếttin nổi bật


Tiện ích

Liên kiết


  • Quản lý chất lượng
  • Thông Tin Dược
  • Lịch Tuần