Thông báo

CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC VỚI ĐOÀN CHUYÊN GIA THUỘC TỔ CHỨC MEET - HOA KỲ ĐẾN THAM QUAN VÀ TRAO ĐỔI KINH NGHIỆM
[ Cập nhật vào ngày (11/11/2019) ]

Bệnh viện Phụ sản TP. Cần Thơ xin kính gửi Quý đồng nghiệp thông tin về chương trình làm việc với đoàn chuyên gia thuộc tổ chức MEET - Hoa Kỳ đến tham quan và trao đổi kinh nghiệm tại bệnh viện (Hình ảnh đính kèm phía dưới). Rất mong nhận được sự tham gia tích cực của Quý đồng nghiệp!

Phòng Công tác Xã hội - Bệnh viện Phụ sản TP. Cần Thơ

  In bài viếttin nổi bật


Tiện ích

Liên kiết


  • Quản lý chất lượng
  • Thông Tin Dược
  • Lịch Tuần