ADR - CẢNH GIÁC DƯỢC

FDA Hoa Kỳ cảnh báo các thuốc cần không kê đơn (OTC) chứa benzocain bôi miệng không nên sử dụng cho trẻ dưới 2 tuổi.
tin nổi bật


Liên kiết

Tiện ích

  • Quản lý chất lượng
  • Thông Tin Dược
  • Lịch Tuần