Hoạt động đảng bộ

ĐẠI HỘI ĐIỂM CHI BỘ KHOA PHẪU THUẬT GÂY MÊ – HỒI SỨC TÍCH CỰC – CHỐNG ĐỘC LẦN THỨ III - NHIỆM KỲ 2020 - 2022
[ Cập nhật vào ngày (15/11/2019) ]

Sáng 14/11/2019, được sự đồng ý của Đảng ủy Khối Cơ quan Dân Chính Đảng và Đảng ủy Bệnh viện Phụ sản thành phố Cần Thơ, Chi bộ Khoa Phẫu thuật Gây mê – Hồi sức tích cực – Chống độc đã tiến hành tổ chức Đại hội điểm Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022 nhằm đánh giá thực chất những kết quả đã thực hiện được của Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2017-2020; Xây dựng phương hướng sát thực với nhiệm vụ và giải pháp thực hiện Nghị quyết Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022 và bầu cấp ủy khóa mới.


Căn cứ Điều 24, Chương V Điều lệ Đảng; Hướng dẫn số 04-HD/BTCTU, ngày 28/3/2017 của Ban Tổ chức Thành ủy Cần Thơ về hướng dẫn Đại hội chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở; Kế hoạch số 73-KH/ĐUK, ngày 05/8/2019 của Ban thường vụ Đảng ủy khối cơ quan Dân Chính Đảng về tổ chức Đại hội chi bộ thuộc Đảng ủy cơ sở, nhiệm kỳ 2020-2022; Kế hoạch số 152-KH/ĐUBV, ngày 24/9/2019 của Đảng ủy Bệnh viện Phụ sản thành phố Cần Thơ về việc tổ chức Đại hội Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Bệnh viện Phụ sản thành phố Cần Thơ lần thứ III – Nhiệm kỳ 2020-2022.

Sáng 14/11/2019, được sự đồng ý của Đảng ủy Khối Cơ quan Dân Chính Đảng và Đảng ủy Bệnh viện Phụ sản thành phố Cần Thơ, Chi bộ Khoa Phẫu thuật Gây mê – Hồi sức tích cực – Chống độc đã tiến hành tổ chức Đại hội điểm Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022 nhằm đánh giá thực chất những kết quả đã thực hiện được của Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2017-2020; Xây dựng phương hướng sát thực với nhiệm vụ và giải pháp thực hiện Nghị quyết Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022 và bầu cấp ủy khóa mới.

Nghi thức chào cờ tại Đại hội Đảng viên Chi bộ khoa Phẫu thuật Gây mê – Hồi sức tích cực – Chống độc

Đến dự và chỉ đạo Đại hội Chi bộ điểm khoa Phẫu thuật Gây mê – Hồi sức tích cực – Chống độc có Đồng chí Nguyễn Văn Sẵn - Ủy viên Ban Thường vụ - Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối Cơ quan Dân Chính Đảng thành phố Cần Thơ; Đồng chí Nguyễn Hữu Dự - Bí thư Đảng ủy Bệnh viện Phụ sản thành phố Cần Thơ, Đồng chí Nguyễn Thụy Thúy Ái – Phó bí thư Đảng ủy Bệnh viện Phụ sản thành phố Cần Thơ cùng các đồng chí trong Ban thường vụ Đảng ủy, Ban chấp hành Đảng bộ và đại diện các Chi bộ khoa, phòng thuộc Đảng bộ Bệnh viện Phụ sản thành phố Cần Thơ.

Quang cảnh Đại hội điểm Chi bộ khoa Phẫu thuật Gây mê – Hồi sức tích cực – Chống độc

Trong buổi làm việc, Đồng chí Huỳnh Công Tâm - Bí thư Chi bộ khoa Phẫu thuật Gây mê – Hồi sức tích cực – Chống độc đã báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi bộ lần thứ II- Nhiệm kỳ 2017-2020 và phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020-2022 về những thành tích đạt được trong công tác của Chi bộ khoa Phẫu thuật Gây mê – Hồi sức tích cực – Chống độc như: chính trị, tư tưởng, thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, tổ chức, xây dựng Đảng, kiểm tra, giám sát xây dựng hệ thống chính trị. Báo cáo cũng đã thẳng thắn nêu ra những mặt hạn chế về một số lĩnh vực công tác nhất định và những bài học kinh nghiệm cần rút ra nhằm thực hiện tốt hơn nữa nhiệm vụ chính trị của Chi bộ.

Đồng chí Huỳnh Công Tâm - Bí thư Chi bộ khoa Phẫu thuật Gây mê – Hồi sức tích cực – Chống độc đã báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi bộ lần thứ II- Nhiệm kỳ 2017-2020 và phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020-2022

Về phần phương hướng nhiệm kỳ 2020-2022, trên cơ sở bài học kinh nghiệm và nguyên nhân đưa đến những mặt hạn chế tồn tại Chi bộ đã đề ra những giải pháp cụ thể khắc phục nhằm đáp ứng nhiệm vụ chính trị trong tình hình mới, xây dựng các chỉ tiêu cụ thể để thực hiện thắng lợi của Nghị quyết do Chi bộ xây dựng cũng như nhiệm vụ chính trị do Đảng cấp trên đã giao. Bên cạnh đó, Đại hội đã được nghe lắng nghe báo cáo kiểm điểm của Bí thư Chi bộ khoa Phẫu thuật Gây mê – Hồi sức tích cực – Chống độc và lắng nghe đóng góp nhiều ý kiến, ý tưởng cho Chi bộ khoa Phẫu thuật Gây mê – Hồi sức tích cực – Chống độc để khắc phục những điểm còn tồn tại của Chi bộ.

Đồng chí Nguyễn Hữu Dự - Bí thư Đảng ủy Bệnh viện Phụ sản thành phố Cần Thơ phát biểu chỉ đạo

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Đồng chí Nguyễn Hữu Dự - Bí thư Đảng ủy Bệnh viện Phụ sản thành phố Cần Thơ đã đánh giá cao vai trò lãnh đạo của Chi bộ đảng và sự cố gắng nỗ lực cán bộ, đảng viên, biểu dương những thành tích của Chi bộ đảng đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Những thành công của Chi bộ khoa Phẫu thuật Gây mê – Hồi sức tích cực – Chống độc thời gian qua đã góp phần quan trọng trong việc nâng cao chất lượng bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ nhân dân và hướng đến sự hài lòng của người bệnh.

Bên cạnh đó, Đồng chí Bí thư Đảng ủy nhấn mạnh Chi bộ trong nhiệm kỳ tới cần phát huy những thành tích đã đạt được, khắc phục những khuyết điểm nhằm đạt được nhiều thành tích cao hơn nữa trong tập trung thực hiện một số nội dung công tác chủ yếu xây dựng mục tiêu, chỉ tiêu, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp để thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Các mục tiêu, chỉ tiêu nhiệm kỳ tới phải phấn đấu cao hơn nhiệm kỳ trước. Từ đó, tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết nội bộ tốt, xây dựng chương trình hành động phù hợp và các giải pháp cụ thể để đảm bảo thực hiện thắng lợi trong thời gian tới, đáp ứng tình hình nhiệm vụ chính trị trong thời kỳ mới.

Cấp ủy Chi bộ khoa Khoa Phẫu thuật Gây mê – Hồi sức tích cực – Chống độc nhiệm kỳ 2020-2022 ra mắt Đại hội

Đại hội đã lựa chọn những đồng chí đảng viên tiêu biểu về phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, năng lực lãnh đạo và trí tuệ để bầu vào Cấp ủy của Chi bộ khoa Phẫu thuật Gây mê – Hồi sức tích cực – Chống độc lần thứ III - Nhiệm kỳ 2020 - 2022. Gồm các đồng chí:
1. Đồng chí Huỳnh Công Tâm - Bí thư Chi bộ khoa Phẫu thuật Gây mê – Hồi sức tích cực – Chống độc
2. Đồng chí Đặng Thị Phương Huyền - Phó Bí thư Chi bộ khoa Phẫu thuật Gây mê – Hồi sức tích cực – Chống độc
3. Đồng chí Thạch Công Danh - Chi ủy viên Chi bộ khoa Phẫu thuật Gây mê – Hồi sức tích cực – Chống độc

Phát biểu bế mạc Đại hội, Đồng chí Huỳnh Công Tâm - Bí thư Chi bộ khoa Phẫu thuật Gây mê – Hồi sức tích cực – Chống độc gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Đảng ủy Bệnh viện Phụ sản thành phố Cần Thơ đã quan tâm, chỉ đạo sát sao Chi bộ khoa Phẫu thuật Gây mê – Hồi sức tích cực – Chống độc thời gian qua, đồng thời hứa tiếp thu đầy đủ các ý kiến phát biểu chỉ đạo của đồng chí Bí thư Đảng ủy và các ý kiến của các đồng chí đảng viên của Chi bộ phát biểu tại Đại hội để đưa Nghị quyết Đại hội Chi bộ khoa Phẫu thuật Gây mê – Hồi sức tích cực – Chống độc nhiệm kỳ 2020 - 2022 vào thực tiễn công tác, đảm bảo xây dựng tập thể đoàn kết, vững mạnh, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị được giao, xứng đáng với sự tin cậy của Đảng ủy Bệnh viện Phụ sản thành phố Cần Thơ.

Hình ảnh lưu niệm tại Đại hội điểm Chi bộ Chi bộ Khoa Phẫu thuật Gây mê – Hồi sức tích cực – Chống độc nhiệm kỳ 2020 - 2022

Đại hội điểm Chi bộ khoa khoa Phẫu thuật Gây mê – Hồi sức tích cực – Chống độc đã kết thúc thành công tốt đẹp thể hiện sự đồng thuận của Chi ủy Chi bộ cùng toàn thể đảng viên, cán bộ, viên chức. Với sức mạnh đoàn kết, chung sức chung lòng, Chi bộ khoa Phẫu thuật Gây mê – Hồi sức tích cực – Chống độc sẽ nỗ lực vượt qua khó khăn, tích cực thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Đại hội trong nhiệm kỳ 2020-2022.
Phòng Công tác Xã hội - Bệnh viện Phụ sản TP. Cần Thơ

  In bài viếttin nổi bật


Liên kiết

Tiện ích

  • Quản lý chất lượng
  • Thông Tin Dược
  • Lịch Tuần