TIN TỨC BỆNH VIỆN

Bệnh viện Phụ sản thành phố Cần Thơ tổ chức kỳ thi Tuyển dụng viên chức năm 2018
[ Cập nhật vào ngày (26/11/2018) ]

Căn cứ kế hoạch số 1076/KH-BVPS ngày 06 tháng 9 năm 2018 của Bệnh viện Phụ sản thành phố Cần Thơ về việc tuyển dụng viên chức năm 2018; Căn cứ Công văn số 2814/SYT-TCCB ngày 12 tháng 9 năm 2018 của Sở Y tế thành phố Cần Thơ về việc chấp thuận kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2018 cho đơn vị sự nghiệp công lập. Sáng ngày 24/11/2018 Hội đồng tuyển dụng Bệnh viện Phụ sản thành phố Cần Thơ đã tổ chức kỳ thi Tuyển dụng viên chức năm 2018.


Sáng ngày 24/11/2018, Hội đồng tuyển dụng Bệnh viện Phụ sản thành phố Cần Thơ đã tổ chức kỳ thi Tuyển dụng viên chức năm 2018. Đến dự và giám sát kỳ thi Ông Nguyễn Hữu Dự - Giám đốc Bệnh viện Phụ sản thành phố Cần Thơ, Chủ tịch Hội đồng tuyển dụng viên chức.

Thí sinh đọc câu hỏi trước ban Kiểm tra sát hạch

Đợt tuyển dụng viên chức Bệnh viện Phụ sản thành phố Cần Thơ năm 2018 bao gồm 25 chỉ tiêu tuyển dụng biên chế thuộc 05 chuyên ngành bao gồm các chức danh: Bác sĩ; Thạc sĩ Quản trị kinh doanh; Cử nhân Hộ sinh, Cử nhân Luật; Kỹ sư môi trường,...

Thí sinh xác nhận bộ đề thi còn niêm phong

Qua thông báo tuyển dụng đã có 20 hồ sơ đăng ký dự tuyển. Căn cứ vào hồ sơ và điểm học tập trung bình toàn khóa, phòng Tổ chức Cán bộ đã xác định 20 hồ sơ thí sinh đủ điều kiện tham gia dự tuyển viên chức; trong đó có 18 thí sinh tham gia tuyển dụng vào 25 chỉ tiêu biên chế của năm 2018.

Ban Kiểm tra sát sạch tại Hội đồng tuyển dụng viên chức Bệnh biện Phụ sản thành phố Cần Thơ năm 2018

Việc tổ chức tuyển dụng viên chức tại Bệnh viện Phụ sản thành phố Cần Thơ được thực hiện nghiêm túc, khách quan, dân chủ, công khai theo quy định hiện hành, thực hiện đúng quy định pháp luật; đảm bảo nghiêm túc, công khai, công bằng và chất lượng. Lựa chọn tuyển dụng những người có đủ trình độ, năng lực chuyên môn theo đúng tiêu chuẩn chức danh, có phẩm chất đạo đức tốt; am hiểu nghề nghiệp, chính sách pháp luật của Nhà nước, có khả năng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.
Phòng Công tác Xã hội - Bệnh viện Phụ sản TP. Cần Thơ

  In bài viếttin nổi bật


Liên kiết

  • Quản lý chất lượng
  • Thông Tin Dược
  • Lịch Tuần