thầu thuốc 2016

Tổng hợp kết quả trúng thầu năm 2016 của các Bệnh viện Trung ương, Sở Y tế các tỉnh thành phố, Bệnh viện đa khoa tỉnh, thành phố
[ Cập nhật vào ngày (06/02/2017) ]

Tổng hợp kết quả trúng thầu của các Bệnh viện Trung ương, Sở Y tế các tỉnh thành phố, Bệnh viện đa khoa tỉnh, thành phố năm 2016


Tổng hợp kết quả trúng thầu của các Bệnh viện Trung ương, Sở Y tế các tỉnh thành phố, Bệnh viện đa khoa tỉnh, thành phố năm 2016 Tổng hợp kết quả trúng thầu của các Bệnh viện Trung ương, Sở Y tế các tỉnh thành phố, Bệnh viện đa khoa tỉnh, thành phố năm 2016
Tổ DLS-TTT Theo Cục quản lý Dược

  In bài viếtHiển thị tin nổi bật


Liên kiết

Tiện ích

  • Quản lý chất lượng
  • Thông Tin Dược
  • Lịch Tuần