Thông báo

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2020
[ Cập nhật vào ngày (28/07/2020) ]

Nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển, Bệnh viện Phụ sản thành phố Cần Thơ thông báo về số lượng tuyển dụng viên chức năm 2020 thuộc các ngành nghề của đơn vị (Hình ảnh đính kèm):

Phòng Công tác Xã hội - Bệnh viện Phụ sản TP. Cần Thơ

  In bài viếttin nổi bật


Tiện ích

Liên kiết


  • Quản lý chất lượng
  • Thông Tin Dược
  • Lịch Tuần