Thông báo

THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐĂNG KÝ THAM DỰ LỚP TẬP HUẤN “HƯỚNG DẪN LÂM SÀNG XỬ TRÍ U XƠ CƠ TỬ CUNG NĂM 2019”
[ Cập nhật vào ngày (28/11/2019) ]

Nhằm cập nhật chẩn đoán và điều trị U xơ cổ tử cung cho các bác sĩ sản tại Bệnh viện và các bác sĩ sản tại các đơn vị trong và ngoài thành phố khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. Bệnh viện Phụ sản TP. Cần Thơ xin kính gửi Quý đồng nghiệp thông tin về chương trình tập huấn “Hướng dẫn lâm sàng xử trí u xơ cơ tử cung năm 2019” (Hình ảnh đính kèm phía dưới). Rất mong nhận được sự tham gia tích cực của Quý đồng nghiệp.

Tập tin đính kèm

Phòng Công tác Xã hội - Bệnh viện Phụ sản TP. Cần Thơ Theo Phòng Kế hoạch Tổng hợp - Bệnh viện Phụ sản TP. Cần Thơ

  In bài viếttin nổi bật


Tiện ích

Liên kiết


  • Quản lý chất lượng
  • Thông Tin Dược
  • Lịch Tuần