Thông báo

THÔNG BÁO MỞ LỚP "SÀNG LỌC SƠ SINH - KHÓA V"
[ Cập nhật vào ngày (27/11/2019) ]

Bệnh viện Phụ sản TP. Cần Thơ xin kính gửi Quý đồng nghiệp thông tin về Lớp tập huấn "Sàng lọc sơ sinh - Khóa V" (Hình ảnh đính kèm phía dưới). Rất mong nhận được sự tham gia tích cực của Quý đồng nghiệp!

Tập tin đính kèm

Phòng Công tác Xã hội - Bệnh viện Phụ sản TP. Cần Thơ Theo Trung tâm Sàng lọc - Chẩn đoán trước sinh và sơ sinh

  In bài viếttin nổi bật


Tiện ích

Liên kiết


  • Quản lý chất lượng
  • Thông Tin Dược
  • Lịch Tuần