ĐÌNH CHỈ LƯU HÀNH

Đình chỉ lưu hành Cefuroxim TVP 125mg
[ Cập nhật vào ngày (11/08/2017) ]

Đình chỉ lưu hành mặt hàng thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng - Cefuroxim TVP 125mg


Đình chỉ lưu hành mặt hàng thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng - Cefuroxim TVP 125mg

Lý do :Thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng về chỉ tiêu hàm lượng Cefuroxime.

Tải về :DCLH_2037-SYT-NVD
Tổ DLS-TTT Theo Sở y tế Cần thơ

  In bài viếtHiển thị tin nổi bật


Tiện ích

Liên kiết

  • Quản lý chất lượng
  • Thông Tin Dược
  • Lịch Tuần