Rút số đăng ký

Danh sách các công ty nước ngoài có thuốc vi phạm chất lượng - Đợt 22
[ Cập nhật vào ngày (28/06/2017) ]

Công văn số 7834/QLD-CL ngày 06/6/2017 của Cục Quản lý Dược về việc công bố danh sách các công ty nước ngoài có thuốc vi phạm chất lượng - Đợt 22

Tổ DLS_TTT Theo Cục quản lý Dược

  In bài viếttin nổi bật


Tiện ích

Liên kiết

  • Quản lý chất lượng
  • Thông Tin Dược
  • Lịch Tuần