Rút số đăng ký

Công bố đợt 20 Danh sách các công ty nước ngoài có thuốc vi phạm chất lượng
[ Cập nhật vào ngày (28/06/2017) ]

Công bố đợt 20 Danh sách các công ty nước ngoài có thuốc vi phạm chất lượng


Công văn số 26685/QLD-CL ngày 26/12/2016 của Cục Quản lý Dược về việc công bố Danh sách các công ty nước ngoài có thuốc vi phạm chất lượng

TẢI VỀ

Quyết định 26685/QLD-BYT

Danh sách các cty có thuốc VPCL đợt 20
Tổ DLS_TTT Theo Cục quản lý Dược

  In bài viếttin nổi bật


Tiện ích

Liên kiết

  • Quản lý chất lượng
  • Thông Tin Dược
  • Lịch Tuần