Rút số đăng ký

Công văn số 2038/QĐ-QLD ngày 25 tháng 07 năm 2016
[ Cập nhật vào ngày (06/09/2016) ]

Công văn số 2038/QĐ-QLD ngày 25 tháng 07 năm 2016


Công văn số 2038/QĐ-QLD ngày 25 tháng 07 năm 2016

  • Rút số đăng ký các thuốc có tên trong danh mục đi kèm

 

  • Lý do: cơ sở đăng ký tự nguyện đề nghị rút số đăng ký lưu hành thuốc

STT

TÊN THUỐC

HOẠT CHẤT

1

Nidicef suspension

Cefdinir 125mg/5ml

2

Celecoxib 100mg

Celecoxib 100mg

3

Celecoxib 200mg

Celecoxib 200mg

4

Vasitor 20

Atorvastatin 20mg

5

Metophage 850

Metformin 850mg

6

Gucartin

Glucosamin 500mg, Chondroitin 100mg

7

Lomindus

Omeprazol 40mg

8

Penfortin 625

Amoxxcilin 500mg

9

Pentadrox 250

Cefadroxil 250mg

10

Pentaflex 100

Cefixim 100mg

11

Tiloxen 5

Flunarizine 5mg

12

Glicare 500

Glucosamin 500mg

13

Levostar 500

Levofloxacin 500mg

14

Rabotil 20

Rabeprazole 20mg

15

Kebasyn 500+500

Cefoperazon 500mg +sulbactam 500mg

16

Ronaldo Capsule

Glucosamin sulfate 500mg , Chondroitin sulfate 100mg

17

Messi Capsule

Glucosamin 500mg

18

Medixam DT 100

Cefpodoxime 100mg

19

Medixam DT 50

Cefpodoxime 50mg

20

Anserol

Essomeprazol 40mg

21

Kandimex

Miconazol 100mg, Tinidazol 500mg, Neomycin 20mg

22

Deltapril 2.5

Ramipril 2.5mg

23

Deltapril 5

Ramipril 5mg

24

Silysan

Ceftriaxone 1g, Sulbactam 500mg

25

Lartim

Rosuvastatin 20mg

26

VIVOTIF

Vi khuẩn giảm độc lực chủng Salmonella

27

Stopzhere

Levonorgestrel 1,5mg

28

Casartex 75

Clopidogrel 75mg
Tập tin đính kèm

Ds. CK1. Quách Tố Loan

  In bài viếttin nổi bật


Tiện ích

Liên kiết

  • Quản lý chất lượng
  • Thông Tin Dược
  • Lịch Tuần