Rút số đăng ký

Công văn số 677/SYT-NVD ngày 24 tháng 03 năm 2016
[ Cập nhật vào ngày (06/09/2016) ]

Công văn số 677/SYT-NVD ngày 24 tháng 03 năm 2016


Công văn số 677/SYT-NVD ngày 24 tháng 03 năm 2016

  • Rút số đăng ký các thuốc : Gerflurfen, SĐK: VN-19026-15 và thuốc Genotin, SĐK: VN-19027-15 Do Công ty Genome Pharmaceuutical (Pvt) Ltd. Sản xuất; Công ty Caraway Pharmaceuuticals đứng tên đăng ký ra khỏi danh mục các thuốc được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam.
  • Đình chỉ lưu hành và thu hồi trên đại bàn đối với toàn bộ các lô sau:

+  Gerflurfen, SĐK: VN-19026-15

+  Genotin, SĐK: VN-19027-15

  • Lý do:

+ Cung cấp hồ sơ đăng ký thuốc không đúng theo quy định của pháp luật.

+ Công ty Caraway Pharmaceuuticals không thực hiện báo cáo và 02 lần không đến họp theo yêu cầu của Cục Quản lý Dược.
Tập tin đính kèm

Ds. CK1. Quách Tố Loan

  In bài viếttin nổi bật


Tiện ích

Liên kiết

  • Quản lý chất lượng
  • Thông Tin Dược
  • Lịch Tuần