Rút số đăng ký

Thu hồi giấy đăng ký lưu hành thuốc theo đề nghị của cơ sở đăng ký thuốc
[ Cập nhật vào ngày (01/07/2020) ]

Thu hồi 13 Giấy đăng ký lưu hành thuốc tại Việt Nam đối với các thuốc được cấp giấy đăng ký lưu hành theo đề nghị của cơ sở đăng ký thuốc


Cơ sở đăng ký thuốc tự nguyện đề nghị thu hồi giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam các thuốc sau:

1- Accupril (Quinapril 5 mg), SĐK: VN-19302-15

2- Forane (Isofluran 99,9% kl/kl), SĐK: VN-20123-16

3- Fumafer B9 corbiere daily use (sắt II fumarat tương đương 60 mg sắt nguyên tố, acid folic 0,4 mg), SĐK: VD-25769-16

4- Stilnox (Zolpidem tartrat 10 mg), SĐK: VN-21959-19

5- Pharmaton (đa vitamin), SĐK: VN-19023-15

6- Tavanic (Levofloxacin 250mg/50 ml), SĐK: VN-19904-16

7- Adalat retard (Nifedipin 20 mg), SĐK: VN-20387-17

8- Maxidex (Dexamethasone 1 mg/ml), SĐK: VN-19382-15

9- Perigard-2 (Perindopril erbumine 2 mg), SĐK: VN-18317-14

10- Biocetum (Ceftazidim 1g), SĐK: VN-16858-13

11- Enarenal (Enalapril maleate 10 mg), SĐK: VN-16859-13

12- Poltram 100 (Tramadol hydrochloride 100 mg/2 ml), SĐK: VN-17128-13

13- Poltram 50 (Tramadol hydrochloride 50 mg/1ml), SĐK: VN-17129-13

Công văn số 281/QĐ-QLD 
Theo Tổ Dược Lâm Sàng - Thông tin Thuốc BV Phụ Sản TP. Cần Thơ Theo Cục quản lý Dược

  In bài viếttin nổi bật


Tiện ích

Liên kiết

  • Quản lý chất lượng
  • Thông Tin Dược
  • Lịch Tuần