Rút số đăng ký

Quyết định 393/QĐ-QLD rút giấy đăng ký lưu hành thuốc
[ Cập nhật vào ngày (29/06/2018) ]

Quyết định số 393/QĐ-QLD ngày 21/6/2018 của Cục Quản lý Dược về việc rút giấy đăng ký lưu hành thuốc ra khỏi danh mục các thuốc được cấp giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam


Rút SDK của các thuốc gồm

- Oplatin của Cty Reliv

- Rustatin của Cty Korea United Pharma

- Medphatobra 40 của Cty Weimer

- Copegus  và Bondronat của Cty Hoffman

- Loperamide của Cty GSK

và 1 số mặt hàng của các Cty khác

Lý do: Cơ sở đăng ký thuốc tự nguyện rút số đăng ký lưu hành thuốc do không có nhu cầu kinh doanh.

Công văn 393/ QĐ-QLD
Tổ DLS-TTT Bệnh viện Phụ sản TP.Cần thơ Theo Cục quản lý Dược

  In bài viếttin nổi bật


Tiện ích

Liên kiết

  • Quản lý chất lượng
  • Thông Tin Dược
  • Lịch Tuần