Hoạt động đoàn thanh niên

Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bệnh viện Phụ sản thành phố Cần Thơ tham dự Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Khối cơ quan Dân Chính Đảng thành phố Cần Thơ lần thứ VII, nhiệm kỳ 2017 - 2022.
[ Cập nhật vào ngày (30/06/2017) ]

Trong hai ngày 28 và 29/6/2017, Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bệnh viện Phụ sản thành phố Cần Thơ đã đến tham dự Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Khối cơ quan Dân Chính Đảng thành phố Cần Thơ lần thứ VII, nhiệm kỳ 2017 - 2022.


Đại hội là sự kiện chính trị quan trọng để tổng kết thực tiễn hoạt động trong nhiệm kỳ 2012 - 2017, đồng thời quán triệt sâu sắc tư tưởng chỉ đạo của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối cơ quan Dân Chính Đảng và các Nghị quyết của Đảng về công tác thanh niên.

Các đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Miinh Khối cơ quan Dân Chính Đảng thành phố Cần Thơ

biểu quyết các chỉ tiêu phấn đấu cho nhiệm kỳ mới 

Trong 2 ngày làm việc Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Khối cơ quan Dân Chính Đảng thành phố Cần Thơ đã tiến hành hai phiên làm việc nhằm tổng kết đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Khối cơ quan Dân Chính Đảng thành phố Cần Thơ lần thứ VI, nhiệm kỳ 2012 -2017; phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ công tác Đoàn và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2017 - 2022; báo cáo kiểm điểm của Ban chấp hành khóa VI, nhiệm kỳ 2012 -2017.

Bỏ phiếu tín nhiệm bầu Ban Chấp hành Đoàn khối cơ quan Dân Chính Đảng thành phố Cần Thơ khóa VII,

nhiệm kỳ 2017 - 2022 

Với tinh thần đoàn kết, sáng tạo, phát huy dân chủ, tập trung trí tuệ, xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ; Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Khối cơ quan Dân Chính Đảng thành phố Cần Thơ lần thứ VII, nhiệm kỳ 2017 - 2022, đã thống nhất phương hướng, mục tiêu công tác đoàn và phong trào thanh niên trong nhiệm kỳ mới với chủ đề hành động “Đoàn kết - Trí tuệ - Năng động - Hội nhập”.

Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Khối cơ quan Dân Chính Đảng thành phố Cần Thơ 

chụp hình lưu niệm tại tượng Đài Bác Hồ

Sau 2 ngày làm việc, Với tinh thần đoàn kết và nhất trí, Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Khối cơ quan Dân Chính Đảng thành phố Cần Thơ lần thứ VII, nhiệm kỳ 2017 - 2022 đã diễn ra thành công tốt đẹp. Đồng thời, Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Đoàn khối cơ quan Dân Chính Đảng thành phố Cần Thơ khóa VII, nhiệm kỳ 2017 - 2022 và đoàn đại biểu tham dự Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố Cần Thơ lần thứ X, nhiệm kỳ 2017 - 2022.
CN. Hoàng Đỗ Quỳnh Anh

  In bài viếttin nổi bật


Liên kiết

Tiện ích

  • Quản lý chất lượng
  • Thông Tin Dược
  • Lịch Tuần