Hoạt động đoàn thanh niên

Đoàn Thanh niên Bệnh viện Phụ sản thành phố Cần Thơ tham dự lễ ra quân Kỳ nghỉ hồng
[ Cập nhật vào ngày (27/08/2019) ]
Đoàn Thanh niên Bệnh viện Phụ sản thành phố Cần Thơ tham dự lễ ra quân Kỳ nghỉ hồng và các hoạt động sau lễ tại Khu di tích lịch sử chiến thắng Ông Hào
Đoàn Thanh niên Bệnh viện Phụ sản thành phố Cần Thơ tham dự lễ ra quân Kỳ nghỉ hồng và các hoạt động sau lễ tại Khu di tích lịch sử chiến thắng Ông Hào

Ngày 18/8/2019, Đoàn Thanh niên Bệnh viện Phụ sản thành phố Cần Thơ tham dự lễ ra quân Kỳ nghỉ hồng và các hoạt động sau lễ tại Khu di tích lịch sử chiến thắng Ông Hào (ấp Trường Thọ 1, xã Trường Long, huyện Phong Điền, TPCT).


Ngày 18/8/2019, Đoàn Thanh niên Bệnh viện Phụ sản thành phố Cần Thơ tham dự lễ ra quân Kỳ nghỉ hồng và các hoạt động sau lễ tại Khu di tích lịch sử chiến thắng Ông Hào (ấp Trường Thọ 1, xã Trường Long, huyện Phong Điền, TPCT).

Một số hình ảnh hoạt động:
Phòng Công tác xã hội - Bệnh viện Phụ sản thành phố Cần Thơ

  In bài viếttin nổi bật


Liên kiết

Tiện ích

  • Quản lý chất lượng
  • Thông Tin Dược
  • Lịch Tuần