Hoạt động đảng bộ

BỆNH VIỆN PHỤ SẢN TP. CẦN THƠ TỔ CHỨC TỔNG KẾT THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT NĂM 2019 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2020
[ Cập nhật vào ngày (07/01/2020) ]

Được sự đồng ý của Đảng ủy Khối Cơ quan Dân Chính Đảng, chiều 27/12/2019, Đảng bộ Bệnh viện Phụ sản TP. Cần Thơ đã tổ chức tổng kết thực hiện nghị quyết năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020. Đồng chí Nguyễn Văn Sẵn, Ủy viên BTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối cơ quan dân chính Đảng TP. Cần Thơ; đồng chí Nguyễn Hữu Dự, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Bệnh viện; đồng chí Nguyễn Thụy Thúy Ái, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Bệnh viện cùng các đảng viên của 18 chi bộ trực thuộc Đảng bộ Bệnh viện đã đến dự hội nghị.


Đảng bộ Bệnh viện Phụ sản TP. Cần Thơ là đảng bộ trực thuộc Đảng ủy Khối Cơ quan Dân Chính Đảng gồm 18 chi bộ trực thuộc với 182 đảng viên. Thời gian qua, được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Đảng ủy Khối, các Ban xây dựng Đảng của Thành ủy, Ban cán sự Đảng UBND thành phố, Đảng ủy luôn quán triệt thực hiện tốt các Nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng ủy cấp trên, vận dụng vào trong việc thực hiện hoạt động của ngành.

Tại hội nghị, thay mặt BCH Đảng bộ Bệnh viện, đồng chí Nguyễn Thụy Thúy Ái - Phó bí thư Đảng ủy Bệnh viện đã trình bày Báo thực hiện nghị quyết năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020. Trong năm 2019, tập thể Đảng bộ bệnh viện đã phát huy vai trò của các chi bộ, lãnh đạo các đơn vị, đảng viên và tập thể cán bộ viên chức ra sức thi đua hoàn thành tốt các nhiệm vụ trọng tâm mà Nghị quyết đã đề ra. Công tác xây dựng Đảng thường xuyên được quan tâm theo dõi, chỉ đạo kịp thời, tạo sự đoàn kết thống nhất trong toàn Đảng bộ, phát huy vai trò dân chủ, tự phê bình và phê bình. 100% đảng viên trong Đảng bộ cam kết thực hiện các Nghị quyết, quy định của Đảng, Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Công tác chuyên môn được đảm bảo, đào tạo cán bộ chuyên sâu, nhiều dịch vụ kỹ thuật mới, kỹ thuật cao được triển khai và ứng dụng thành công phục vụ khám chữa bệnh cho nhân dân; thực hiện tốt việc “Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng người bệnh”. Kết quả thực hiện Nghị quyết năm 2019 của Đảng bộ Bệnh viện đạt và vượt chỉ tiêu đề ra.

Đồng chí Nguyễn Thụy Thúy Ái - Phó bí thư Đảng ủy Bệnh viện đã trình bày Báo thực hiện nghị quyết năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020

Báo cáo cũng đã thẳng thắn nêu ra những mặt hạn chế về một số lĩnh vực công tác nhất định và những bài học kinh nghiệm cần rút ra nhằm thực hiện tốt hơn nữa nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ. Để lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ của Đảng bộ năm 2020, báo cáo nêu 5 nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung lãnh đạo, trong đó đặc biệt nhấn mạnh nhiệm vụ lãnh đạo thực hiện tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ trong kế hoạch; công tác chính trị tư tưởng; công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ Bệnh viện, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Bên cạnh đó, tại phần tham luận, Hội nghị đã tập trung đóng góp ý kiến hoàn thiện nội dung dự thảo báo cáo, làm rõ thêm những mặt đã làm được và những mặt còn hạn chế; đề xuất một số giải pháp để nâng cao chất lượng, hiệu quả lãnh đạo của Đảng ủy, Ban Giám đốc, các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội trong thực hiện nhiệm vụ của Đảng bộ năm 2019.

Đồng chí Nguyễn Văn Sẵn, Ủy viên BTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối cơ quan dân chính Đảng TP. Cần Thơ phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị 

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Sẵn, Ủy viên BTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối cơ quan dân chính Đảng TP. Cần Thơ ghi nhận và biểu dương những nỗ lực của Đảng bộ Bệnh viện Phụ sản TP. Cần Thơ trong thực hiện nhiệm vụ nghị quyết năm 2019 cũng như thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Trong đó, Đảng ủy Bệnh viện đã làm tốt công tác chính trị tư tưởng trên cả bốn mặt về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, thực hiện hoàn thành xuất sắc mục tiêu, nhiệm vụ của cơ quan đơn vị, đặc biệt tổ chức thành công Đại hội Đảng viên các Chi bộ trực thuộc. Về phương hướng nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí đề nghị Đảng bộ cần tiếp tục triển khai hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4, Nghị quyết Trung ương 6 và Quy định số 08-Qđi/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII); tiếp tục tuyên truyền sâu rộng đến đảng viên, quần chúng đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị; nâng cao hơn nữa chất lượng sinh hoạt Chi bộ theo chỉ đạo tại Nghị quyết số 03-NQ/ĐUK ngày 27/6/2016, Hướng dẫn số 09-HD/ĐUK ngày 30/11/2018 và Công văn số 1021-CV/ĐUK ngày 08/8/2018 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối cơ quan dân chính Đảng TP. Cần Thơ; phối hợp với lãnh đạo cơ quan chỉ đạo thực hiện hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị của đơn vị; có kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thi số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Đồng chí Nguyễn Hữu Dự, Bí thư Đảng ủy Bệnh viện phát biểu ý kiến tiếp thu ý kiến chỉ đạo 

Phát biểu tiếp thu ý kiến và kết luận tại buổi tổng kết, Đồng chí Nguyễn Hữu Dự, Bí thư Đảng ủy Bệnh viện đã đánh giá cao những nỗ lực của Đảng bộ bệnh viện cũng như khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng ủy, các chi bộ khoa, phòng và sự nỗ lực cố gắng của toàn thể đảng viên là nhân tố quan trọng nhất đạt được để nhiều kết quả tích cực trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ năm 2019. Trong thời gian vừa qua, Bệnh viện luôn quan tâm đổi mới bộ mặt khang trang, không ngừng bổ sung trang thiết bị hiện đại từ nguồn thu của đơn vị. Đồng thời, tập trung đào tạo đội ngũ cán bộ y tế trình độ sau đại học và chuyên sâu; song song đó, chú trọng đào tạo kỹ năng mềm cho viên chức về quy tắc ứng xử, văn hóa Bệnh viện. Các chỉ tiêu điều trị nội trú, ngoại trú, phẫu thuật, thủ thuật đều thực hiện đạt và vượt chỉ tiêu. Mới đây. Bệnh viện được UBND thành phố chấp thuận nâng lên Bệnh viện chuyên Sản phụ khoa hạng I của khu vực ĐBSCL. Bệnh được Bộ Y tế công nhận là một trong những Bệnh viện thực hành nuôi con bằng sữa mẹ xuất sắc. Bệnh viện đạt điểm trung bình 4.44/5 điểm Thơ dựa trên tiêu chí chất lượng bệnh viện do Bộ Y tế ban hành và đạt vị trí thứ 4 của cả nước có tỷ lệ hài lòng người bệnh cao nhất.

 

Về phương hướng nhiệm vụ năm 2020, Ông đề nghị Đảng ủy cần tập trung đổi mới công tác tuyên truyền giáo dục chính trị tư tưởng cho toàn thể đảng viên, công chức, viên chức, người lao động nâng cao bản lĩnh chính trị, tính chiến đấu trong tình hình mới. Đồng thời, thường xuyên theo dõi diễn biến tâm tư, tình cảm của đảng viên, kịp thời uốn nắn, chấn chỉnh, tạo sự đoàn kết, đồng thuận cao trong thực hiện nhiệm vụ, nâng cao tinh thần trách nhiệm công việc, tận tụy phục vụ người bệnh; quan tâm công tác phát triển Đảng, nâng cao chất lượng hoạt động chi bộ và công tác kiểm tra, giám sát… Từ đó, tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết nội bộ tốt, xây dựng chương trình hành động phù hợp và các giải pháp cụ thể để đảm bảo thực hiện thắng lợi trong thời gian tới. Cuối lời, Ông cũng không quên gửi lời chúc mừng năm mới đến các vị khách mời cùng toàn thể Quý đảng viên một năm mới sức khỏe, hạnh phúc và thành công trong cuộc sống.

Cuối buổi, tất cả Đảng viên tham dự đều đồng thuận với phương hướng của nhiệm kỳ mới. Hội nghị kết thúc trong không khí vui vẻ, ấm áp trước thềm năm mới./.
Phòng Công tác Xã hội - Bệnh viện Phụ sản TP. Cần Thơ

  In bài viếttin nổi bật


Liên kiết

Tiện ích

  • Quản lý chất lượng
  • Thông Tin Dược
  • Lịch Tuần