Hoạt động đảng bộ

Công bố và trao Quyết định bổ nhiệm Phó Bí thư Đảng ủy và chuẩn y bổ sung Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ và Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy Bệnh viện viện Phụ sản TP. Cần Thơ nhiệm kỳ 2015 -2020
[ Cập nhật vào ngày (18/06/2018) ]

Sáng 18/06/2018, Đảng ủy Bệnh viện Phụ sản TP. Cần Thơ đã tổ chức công bố và trao Quyết định bổ nhiệm Phó Bí thư Đảng ủy và chuẩn y bổ sung Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ và Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy Bệnh viện viện Phụ sản TP. Cần Thơ nhiệm kỳ 2015 -2020.


- Căn cứ Điều lệ Đảng và Quy định số 29-QĐ/TW ngày 25/7/2016 của Ban Chấp hành Trung ương và thi hành Điều lệ Đảng;
- Căn cứ Quy định số 01-QĐ/ĐUK ngày 05/10/2016 của Ban thường vụ Đảng ủy Khối cơ quan Dân Chính Đảng thành phố Cần Thơ về phân cấp quản lý cán bộ;
- Xét công văn số 106-CV/ĐUBV ngày 13/06/2018 của Đảng ủy Bệnh viện Phụ sản thành phố Cần Thơ và đề nghị của Ban Tổ chức Đảng ủy Khối cơ quan Dân Chính Đảng thành phố Cần Thơ.

Đồng chí Đồng chí Lê Văn Thành - Thành Ủy Viên - Bí thư Đảng Ủy Khối Cơ quan Dân Chính Đảng TP. Cần Thơ trao Quyết định bổ nhiệm Phó Bí thư Đảng ủy và chuẩn y bổ sung Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ và Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy Bệnh viện viện Phụ sản TP. Cần Thơ nhiệm kỳ 2015 -2020

Theo quyết định, Đồng chí Nguyễn Thụy Thúy Ái, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Trưởng phòng Kế hoạch Tổng hợp, Bệnh viện Phụ sản thành phố Cần Thơ giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng ủy Bệnh viện viện Phụ sản thành phố Cần Thơ nhiệm kỳ 2015-2020.

Đồng chí Ngô Văn Dũng, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Trưởng phòng Tổ chức Cán bộ, Bệnh viện Phụ sản thành phố Cần Thơ giữ chức vụ Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Bệnh viện Phụ sản TP. Cần Thơ nhiệm kỳ 2015-2020.

Đồng thời, Đồng chí Phan Khắc Hiển, Bí thư Chi bộ, Phó trưởng phòng Hành chính quản trị, Bệnh viện Phụ sản thành phố Cần Thơ tham gia Ban chấp hành Đảng bộ Bệnh viện viện Phụ sản thành phố Cần Thơ nhiệm kỳ 2015-2020.

Hình ảnh lưu niệm tại buổi công bố và trao Quyết định bổ nhiệm Phó Bí thư Đảng ủy và chuẩn y bổ sung Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ và Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy Bệnh viện viện Phụ sản TP. Cần Thơ nhiệm kỳ 2015 -2020

Nhận nhiệm vụ mới, Đồng chí Nguyễn Thụy Thúy Ái cảm ơn sự quan tâm, tin tưởng của Ban Thường vụ Đảng ủy Bệnh viện Phụ sản TP. Cần Thơ và khi đảm nhiệm nhiệm vụ mới sẽ phấn đấu cùng với Đảng ủy Khối và Đảng ủy Bệnh viện xây dựng Đảng bộ đoàn kết và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao./. 
Phòng Công tác Xã hội - Bệnh viện Phụ sản TP. Cần Thơ

  In bài viếttin nổi bật


Liên kiết

Tiện ích

  • Quản lý chất lượng
  • Thông Tin Dược
  • Lịch Tuần