TIN TỨC BỆNH VIỆN

TẬP SAN HỘI NGHỊ KHOA HỌC ĐIỀU DƯỠNG - HỘ SINH NĂM 2022
[ Cập nhật vào ngày (09/05/2022) ]

Nhằm chia sẻ kinh nghiệm, cập nhật kiến thức - kỹ năng, mở rộng hợp tác chuyên môn và nghiên cứu khoa học trong các lĩnh vực chăm sóc người bệnh, đồng thời tạo điều kiện cho các điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật viên phát huy vai trò độc lập trong thực hành chăm sóc, cũng như trao dồi thông tin với các đồng nghiệp trong và ngoài nước hướng đến kỷ niệm ngày Quốc tế hộ sinh (5-5) và Quốc tế điều dưỡng (12-5). Bệnh viện Phụ Sản thành phố Cần Thơ tổ chức Hội nghị Khoa học Điều dưỡng - Hộ sinh năm 2022 vào ngày 7-5-2022.


Ban tổ chức Hội nghị kính gửi Quý đại biểu tham dự Tập san Hội nghị khoa học Điều dưỡng - Hộ sinh năm 2022.
PHÒNG CÔNG TÁC XÃ HỘI

  In bài viếttin nổi bật


Liên kiết

  • Quản lý chất lượng
  • Thông Tin Dược
  • Lịch Tuần