PHÒNG KẾ HOẠCH TỔNG HỢP

HOẠCH ĐỊNH RÕ RÀNG – VỮNG VÀNG CHẤT LƯỢNG

       1. GIỚI THIỆU CHUNG

        Phòng Kế hoạch Tổng hợp của bệnh viện là phòng nghiệp vụ chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Giám đốc bệnh viện và chịu trách nhiệm trước Giám đốc.

      2. CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ

        + Chức năng: Phòng Kế hoạch Tổng hợp của bệnh viện là phòng nghiệp vụ chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Giám đốc bệnh viện và chịu trách nhiệm trước Giám đốc về:

     - Kế hoạch hoạt động của bệnh viện và các khoa phòng.

     - Đôn đốc và kiểm tra việc thực hiện quy chế bệnh viện.

     - Tổ chức chỉ đạo công tác chuyên môn bệnh viện.

         - Đề xuất định hướng phát triển kỹ thuật chuyên sâu của bệnh viện và xây dựng chiến lược phát triển kỹ thuật cho các khoa trong bệnh viện.

          + Nhiệm vụ:

          - Căn cứ vào nhiệm vụ của bệnh viện, hướng dẫn các khoa, phòng lập kế hoạch thực hiện các mặt hoạt động của bệnh viện.

          - Tổ chức, theo dõi, đôn đốc đánh giá hiệu quả việc thực hiện kế hoạch, quy chế bệnh viện để báo cáo Giám đốc xem xét, chỉ đạo.

          - Tổ chức đào tạo liên tục cho các thành viên trong bệnh viện và tuyến dưới. Phối hợp với các trường để tổ chức thực hành cho học viên.

          - Tổng kết đánh giá công tác chuyên môn, triển khai công tác nghiên cứu khoa học trong toàn bệnh viện.

          - Tổ chức việc điều hòa phối hợp công tác giữa các khoa, phòng trong bệnh viện, giữa bệnh viện với các cơ quan có liên quan nhằm nâng cao hiệu quả trong công tác khám chữa bệnh trong bệnh viện.

          - Tổ chức thực hiện công tác hợp tác quốc tế theo kế hoạch của bệnh viện và quy định của Nhà nước.

          - Đảm bảo việc lưu trữ, thống kê, khai thác hồ sơ bệnh án theo quy định.

          - Tổ chức công tác thường trực toàn bệnh viện.

          - Xây dựng định hướng phát triển chuyên môn kỹ thuật chuyên sâu của bệnh viện để trình Ban Giám đốc xét duyệt và báo cáo cấp trên.

          - Định kỳ sơ kết, tổng kết công tác điều trị, báo cáo Giám đốc và cơ quan cấp trên.

          - Xây dựng kế hoạch triển khai ứng dụng và phát triển CNTT trong hoạt động của Bệnh viện

          - Kiểm tra, giám sát việc thực hiện việc thanh quyết toán Bảo hiểm y tế

          - Chuẩn bị các phương án phòng chống thiên tai, thảm họa và các trường hợp bất thường khác để trình Giám đốc và tổ chức thực hiện

     3. THẾ MẠNH

Nhân sự:         

             * Trưởng phòng: BS.CKII Phạm Thị Thanh Thoảng.

             * Phó Trưởng phòng: ThsBs. Thạch Thảo Đan Thanh

             * Nhân sự: 25 (BSCKII 01: BSCKI: 03: ThsBs 01: BS 01: DSCKI: 02; DSĐH: 03; Ths/CKIYTCC: 02; Ths Khác: 01: KSCNTT/KSKTPM/CNTTH: 08; CNHS: 02; CNĐD: 01)

Trang thiết bị: Được trang bị đầy đủ các thiết bị hiện đại để phục vụ công tác chuyên môn như: Hệ thống máy chủ, hệ thống PACS, hệ thống LIS.

          

Hình tập thể phòng KHTH

BS.CKII. Phạm Thị Thanh Thoảng - Trưởng phòng Kế hoạch Tổng hợp

Ths. Bs. Thạch Thảo Đan Thanh - Phó trưởng phòng KHTH

    4. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂM 2021 - 2025

    - Từng bước thực hiện Bệnh án điện tử.

    - Thực hiện đề án khám chữa bệnh từ xa với các bệnh viện tuyến trên và các bệnh viện quận, huyện.

    - Thành lập 02 trung tâm: Trung tâm Sơ sinh và trung tâm Hỗ trợ Sinh sản và Nam khoa, triển khai các kỹ thuật mới liên quan Sản phụ khoa – Hỗ trợ sinh sản, sinh thiết phôi, lưu trữ tế bào gốc máu cuốn rốn.

    - Giám sát nuôi con bằng sữa mẹ, da kề da, 5 tai biến sản khoa, sàng lọc trước sinh và sơ sinh, các kỹ thuật đã triển khai.

     5. THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC

- Tập thể lao động tiên tiến từ năm 2014-2021.

- Tập thể lao động xuất sắc năm 2015, 2016, 2018, 2021.

- Bằng khen của Ủy Ban Nhân Dân TP. Cần Thơ năm 2016.

- Giấy khen của Sở Y Tế TP. Cần Thơ nhiều năm liền từ năm 2014-2020.

- Triển khai 46 kỹ thuật mới từ năm 2015 – 2021.

- Triển khai nhiều hệ thống phần mềm quản lý tại Bệnh viện:

+ Nhận diện dấu vân tay đối với khách hàng thụ tinh trong ống nghiệm.

  + Hệ thống LIS tự động hóa trong Xét nghiệm.
  + Hệ thống thanh toán không dùng tiền mặt

     + Quản lý dấu vân tay đối với Sản phụ, thân nhân ra vào tại bệnh viện.

     - Giảm xuất toán Bảo hiểm.

     - Tập thể tham gia các phòng trào của bệnh viện và công đoàn đạt nhiều thành tích và giải thưởng trong nhiều năm liền từ năm 2014-2020.

tin nổi bật


Liên kiết

 • Bệnh viện phụ sản TPCT
 • Bệnh viện phụ sản TPCT
 • Bệnh viện phụ sản TPCT
 • Bệnh viện phụ sản TP. Cần Thơ
 • Bệnh viện phụ sản TP. Cần Thơ
 • Bệnh viện phụ sản TP. Cần Thơ
 • Bệnh viện phụ sản TP. Cần Thơ
 • Bệnh viện phụ sản TP. Cần Thơ
 • Bệnh viện phụ sản TP. Cần Thơ
 • Bệnh viện phụ sản TP. Cần Thơ
 • Bệnh viện phụ sản TP. Cần Thơ
 • Bệnh viện phụ sản TP. Cần Thơ