PHÒNG ĐIỀU DƯỠNG

PHÒNG ĐIỀU DƯỠNG

SÁNG TẠO – ĐỔI MỚI – HƯỚNG TỚI HÀI LÒNG

 1. Giới thiệu chung

                   Phòng Điều dưỡng của bệnh viện là phòng nghiệp vụ chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Ban Giám đốc và chịu trách nhiệm trước Ban giám đốc.

 1. Chức năng và nhiệm vụ

- Chức năng: Phòng Điều dưỡng của bệnh viện là phòng nghiệp vụ chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc bệnh viện và chịu trách nhiệm trước Giám đốc về tổ chức, điều hành và giám sát công tác chăm sóc người bệnh toàn diện.

- Nhiệm vụ:

                    - Tổ chức, chỉ  đạo điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật viên chăm sóc người bệnh toàn diện theo quy định.

                    - Tổ chức thực hiện và kiểm tra giám sát thực hiện quy tắc ứng xử và quy định về y đức. Kịp thời chấn chỉnh và khen thưởng điều dưỡng thực hiện tốt.

- Đôn đốc, kiểm tra điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật viên và hộ lý thực hiện đúng các quy trình tư vấn, chăm sóc, theo dõi người bệnh và quy chế bệnh viện.

- Tổ chức đào tạo nâng cao trình độ cho điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật viên và hộ lý, tham gia hướng dẫn thực hành cho học viên và kiểm tra tay nghề cho điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật viên và hộ lý trước khi tuyển dụng.

- Lập kế hoạch mua sắm dụng cụ, vật tư cho công tác chăm sóc và phục vụ người bệnh; kiểm tra việc sử dụng và bảo quản theo quy định.

- Kiểm tra công tác vệ sinh, chống nhiễm khuẩn tại các buồng bệnh và các khoa.

- Phối hợp với phòng Tổ chức cán bộ bố trí và điều động điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật viên và hộ lý.

- Tham gia công tác nghiên cứu khoa học và chỉ đạo tuyến.

- Định kỳ sơ kết, tổng kết công tác chăm sóc người bệnh toàn diện, báo cáo Giám đóc bệnh viện.

 1. Thế mạnh

Nhân sự:

                    * Trưởng phòng: Ths ĐD Đặng Thị Minh Phương.

                    * Nhân sự: 04 (Chuyên khoa I Điều dưỡng 01; 02 ThsĐD.CNHS, Cử nhân Hộ sinh: 01).

Đội ngũ trẻ năng động nhiệt tình, được đào tạo chuyên nghiệp về lĩnh vực chăm sóc người bệnh.

 Trang thiết bị:

- Được trang bị đầy đủ trang thiết bị, dụng cụ, mô hình đê phục vụ đào tạo và tập huấn cho trong và ngoài bệnh viện về các kỹ thuật chăm sóc người bệnh toàn diện.

Hình tập thể phòng Điều dưỡng

ThS.ĐD. Đặng Thị Minh Phương - Trưởng phòng Điều dưỡng

4. Định hướng phát triển:

- Phát triển nguồn nhân lực điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật viên toàn bệnh viện đến năm 2025 có trình độ 100% từ cao đẳng trở lên.

- Nâng cao trình độ chuyên môn cho điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật viên và hộ lý

- Nâng cao thái độ phục vụ tận tâm và chuyên nghiệp đáp ứng sự hài lòng của người bệnh.

- Tăng cường các báo cáo Đề tài nghiên cứu khoa học về lĩnh vực Chăm sóc của Bệnh viện Phụ sản thành phố Cần Thơ – Nơi để bệnh nhân gửi trọn niềm tin.

- Nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho Điều dưỡng, Hộ sinh, Kỷ thuật viên đạt tiêu chuẩn chất lượng cao và đáp ứng tốt yêu cầu phát triển của Bệnh viện phù hợp với nhu cầu từng giai đoạn

- Tuyển dụng và đào đạo đội ngũ cán bộ có tâm, đạo đức tác phong tốt và trình đọ chuyên môn nghiệp vụ cao gắn bó phục vụ lâu dài vì sự phát triên Bệnh viện

5. Thành tích đạt được:

- Tập thể lao động xuất sắc năm 2018.

- Tập thể lao động tiên tiến từ năm 2014-2021.

- Giấy khen của Sở Y Tế TP. Cần Thơ từ năm 2015-2021.

 

tin nổi bật


Liên kiết

Tiện ích

 • Bệnh viện phụ sản TPCT
 • Bệnh viện phụ sản TPCT
 • Bệnh viện phụ sản TPCT
 • Bệnh viện phụ sản TP. Cần Thơ
 • Bệnh viện phụ sản TP. Cần Thơ
 • Bệnh viện phụ sản TP. Cần Thơ
 • Bệnh viện phụ sản TP. Cần Thơ
 • Bệnh viện phụ sản TP. Cần Thơ
 • Bệnh viện phụ sản TP. Cần Thơ
 • Bệnh viện phụ sản TP. Cần Thơ
 • Bệnh viện phụ sản TP. Cần Thơ
 • Bệnh viện phụ sản TP. Cần Thơ