THÔNG BÁO GIA HẠN THỜI GIAN NHẬN BÁO GIÁ GÓI THẦU MUA SẮM HÓA CHẤT, VẬT TƯ, TRANG THIẾT BỊ Y TẾ LẦN 2 NĂM 2023-2024
MỜI BÁO GIÁ GÓI THẦU MUA SẮM HÓA CHẤT, VẬT TƯ, TRANG THIẾT BỊ Y TẾ LẦN 2 NĂM 2023-2024
MỜI BÁO GIÁ CUNG CẤP HÓA CHẤT VẬT TƯ PHỤC VỤ KIỂM SOÁT NHIỄM KHUẨN VÀ CÁC KHOA LÂM SÀNG
HỆ THỐNG CHỤP CỘNG HƯỞNG TỪ 1.5 TESLA VÀ MÁY THỞ TRẺ EM, TRẺ SƠ SINH CÓ CHẾ ĐỘ HFO
MỜI BÁO GIÁ CUNG CẤP MUA MÁY ĐO ĐỘ LOÃNG XƯƠNG
MỜI BÁO GIÁ CUNG CẤP HÓA CHẤT, VẬT TƯ PHỤC VỤ XÉT NGHIỆM SÀNG LỌC SƠ SINH VÀ XÉT NGHIỆM SÀNG LỌC TRƯỚC SINH DOUBLE TEST (LẦN 2)
MỜI BÁO GIÁ CUNG CẤP HÓA CHẤT, VẬT TƯ PHỤC VỤ XÉT NGHIỆM TIỀN SẢN GIẬT (LẦN 2)
MỜI BÁO GIÁ CUNG CẤP VẬT TƯ Y TẾ PHỤC VỤ CHO NGƯỜI BỆNH
MỜI BÁO GIÁ CUNG CẤP GIẤY THẤM VÀ VẬT TƯ Y TẾ ĐÁP ỨNG VIỆC LẤY MẪU THỰC HIỆN XÉT NGHIỆM SÀNG LỌC, CHẨN ĐOÁN SƠ SINH NỘI VIỆN VÀ XÃ HỘI HÓA
MỜI BÁO GIÁ CUNG CẤP HÓA CHẤT, VẬT TƯ PHỤC VỤ XÉT NGHIỆM SÀNG LỌC SƠ SINH VÀ XÉT NGHIỆM SÀNG LỌC TRƯỚC SINH DOUBLE TEST
MỜI BÁO GIÁ CUNG CẤP HÓA CHẤT, VẬT TƯ PHỤC VỤ XÉT NGHIỆM TIỀN SẢN GIẬT
MỜI BÁO GIÁ CUNG CẤP HÓA CHẤT VẬT TƯ PHỤC VỤ CHO BỆNH NHÂN ĐIỀU TRỊ PHẪU THUẬT SA TẠNG CHẬU
MỜI BÁO GIÁ CUNG ỨNG MÔI TRƯỜNG, VẬT TƯ TIÊU HAO CỦA KHOA HỖ TRỢ SINH SẢN
MỜI BÁO GIÁ CUNG CẤP HÓA CHẤT VẬT TƯ PHỤC VỤ XÉT NGHIỆM TỔNG PHÂN TÍCH TẾ BÀO MÁU VÀ ĐÔNG MÁU
THÔNG BÁO MỜI CÁC ĐƠN VỊ CHÀO GIÁ HÓA CHẤT, VẬT TƯ, TRANG THIẾT BỊ Y TẾ NĂM 2023-2024 TẠI BỆNH VIỆN PHỤ SẢN THÀNH PHỐ CẦN THƠ (LẦN 2)
MỜI BÁO GIÁ DỊCH VỤ BẢO VỆ TẠI BỆNH VIỆN PHỤ SẢN THÀNH PHỐ CẦN THƠ
MỜI BÁO GIÁ HÓA CHẤT VẬT TƯ PHỤC VỤ CÁC XÉT NGHIỆM TRUYỀN MÁU KHẨN, NỘI TIẾT TỐ, ĐỊNH LƯỢNG MEN G6PD VÀ SINH HÓA DUY TRÌ ISO 15189
THƯ MỜI THẦU CÁC GÓI THẦU THUỘC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU CUNG CẤP THUỐC TẬP TRUNG CẤP ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2023-2025 PHỤC VỤ ĐIỀU TRỊ CHO CÁC CƠ SỞ Y TẾ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ CẦN THƠ CỦA ĐƠN VỊ MUA SẮM TẬP TRUNG CẤP ĐỊA PHƯƠNG (BỆNH VIỆN PHỤ SẢN THÀNH PHỐ CẦN THƠ)
QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT E-HSMT CỦA 08 GÓI THẦU MUA SẮM THUỐC VÀ HSMT CỦA 02 GÓI THẦU MUA SẮM DƯỢC LIỆU VÀ VỊ THUỐC CỔ TRUYỀN THUỘC KẾ HOẠCH LỰA CHON NHÀ THẦU CUNG CẤP THUỐC TẬP TRUNG CẤP ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2023-2025 PHỤC VỤ ĐIỀU TRỊ CHO CÁC CƠ SỞ Y TẾ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ CẦN THƠ CỦA ĐƠN VỊ MUA SẮM TẬP TRUNG CẤP ĐỊA PHƯƠNG (BỆNH VIỆN PHỤ SẢN THÀNH PHỐ CẦN THƠ)
MỜI BÁO GIÁ HÓA CHẤT VẬT TƯ PHỤC VỤ XÉT NGHIỆM TỔNG PHÂN TÍCH TẾ BÀO MÁU, NHÓM MÁU
MỜI BÁO GIÁ HÓA CHẤT VẬT TƯ PHỤC VỤ XÉT NGHIỆM ĐÔNG CẦM MÁU
MỜI BÁO GIÁ GIẤY MONITOR CHO KHOA SẢN BỆNH PHỤC VỤ KHÁM VÀ ĐIỀU TRỊ TẠI BỆNH VIỆN
MỜI BÁO GIÁ TRANG THIẾT BỊ THUỘC DỰ ÁN HỆ THỐNG CHỤP CỘNG HƯỞNG TỪ 1.5 TESLA VÀ MÁY THỞ TRẺ EM, TRẺ SƠ SINH CÓ CHẾ ĐỘ HFO
MỜI BÁO GIÁ NHIỆT KẾ KHO VACCINE KHOA DƯỢC
THÔNG BÁO MỜI CHÀO GIÁ CUNG CẤP DỊCH VỤ DU LỊCH HÈ NĂM 2023 CHO BỆNH VIỆN PHỤ SẢN THÀNH PHỐ CẦN THƠ
MỜI BÁO GIÁ VẬT TƯ Y TẾ PHỤC VỤ KHÁM VÀ ĐIỀU TRỊ TẠI BỆNH VIỆN
MỜI BÁO GIÁ QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG LAO ĐỘNG NĂM 2023
MỜI BÁO GIÁ TẤM ĐIỆN CỰC MÁY ĐỐT ĐIỆN VÀ DÂY CẢM BIẾN ĐO SPO2
MỜI BÁO GIÁ KHÍ NITƠ LỎNG Y TẾ, NITƠ KHÍ Y TẾ
THÔNG BÁO MỜI CÁC ĐƠN VỊ CHÀO GIÁ HÓA CHẤT, VẬT TƯ, TRANG THIẾT BỊ Y TẾ NĂM 2023-2024 TẠI BỆNH VIỆN PHỤ SẢN THÀNH PHỐ CẦN THƠ
MỜI BÁO GIÁ MÔI TRƯỜNG, VẬT TƯ TIÊU HAO PHỤC VỤ KHÁM VÀ ĐIỀU TRỊ TẠI BỆNH VIỆN
MỜI BÁO GIÁ VẬT TƯ HÓA CHẤT XÉT NGHIỆM PHỤC VỤ CHO KHÁM VÀ ĐIỀU TRỊ TẠI BỆNH VIỆN
MỜI BÁO GIÁ ĐỒ DÙNG ĐIỆN PHỤC VỤ CHO HOẠT ĐỘNG THƯỜNG XUYÊN CÁC KHOA, PHÒNG
TÀI LIỆU HỘI THẢO KHOA HỌC SÀNG LỌC, CHẨN ĐOÁN TRƯỚC SINH VÀ SƠ SINH ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG LẦN 8
MỜI BÁO GIÁ VẬT TƯ HÓA CHẤT PHỤC VỤ KIỂM SOÁT NHIỄM KHUẨN TẠI BỆNH VIỆN
MỜI BÁO GIÁ VẬT TƯ HÓA CHẤT XÉT NGHIỆM TỔNG PHÂN TÍCH TẾ BÀO MÁU, ĐÔNG MÁU PHỤC VỤ KHÁM VÀ ĐIỀU TRỊ TẠI BỆNH VIỆN
MỜI BÁO GIÁ SỬA CHỮA MÁY SIÊU ÂM ULTRASONIX
MỜI BÁO GIÁ VẬT TƯ Y TẾ PHỤC VỤ KHÁM VÀ ĐIỀU TRỊ TẠI BỆNH VIỆN
MỜI BÁO GIÁ IN TỜ RƠI VÀ BÌA HỒ SƠ GIẤY BỆNH VIỆN PHỤ SẢN THÀNH PHỐ CẦN THƠ
MỜI BÁO GIÁ MÔI TRƯỜNG VÀ VẬT TƯ TIÊU HAO XÉT NGHIỆM PHỤC VỤ CHO KHÁM VÀ ĐIỀU TRỊ TẠI BỆNH VIỆN
MỜI BÁO GIÁ BẢO TRÌ BẢO DƯỠNG TRANG THIẾT BỊ TẠI BỆNH VIỆN
MỜI BÁO GIÁ VTHC PHỤC VỤ XÉT NGHIỆM ĐÔNG CẦM MÁU, BETA HCG
MỜI BÁO GIÁ HÀNG HÓA ĐÁP ỨNG XÉT NGHIỆM NỘI TIẾT TỐ AMH VÀ TESTOSTERONE
Mời báo giá mua sắm hàng hóa đáp ứng các xét nghiệm nội tiết tố AMH, xác định DNA vi khuẩn Streptococcus nhóm B phục vụ cho khám và điều trị tại Bệnh viện
Mời báo giá mua sắm vật tư, hóa chất xét nghiệm và nội kiểm Sinh hóa - Miễn dịch phục vụ cho khám và điều trị tại Bệnh viện
Mời báo giá vật tư phục mua sắm vụ cho điều trị phẫu thuật sa tạng chậu tại bệnh viện
Tin tức

ĐOÀN CƠ SỞ BỆNH VIỆN PHỐI HỢP TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG KHÁM BỆNH VÀ CẤP PHÁT THUỐC MIỄN PHÍ TẠI PHƯỜNG AN NGHIỆP

Ngày 20/5/2023, Đoàn cơ sở Bệnh viện Phụ sản TP. Cần Thơ phối hợp Đoàn Thanh niên, Hội Chữ thập đỏ, Hội Liên hiệp Thanh niên phường An Nghiệp cùng các đơn vị bạn Chi đoàn và Hội Phụ nữa Phòng PA02, PA06, PC02, PC05, PC 09, PV06 cùng với sự đồng hành của Tịnh xã Ngọc An tổ chức hoạt động khám bệnh và cấp phát thuốc miễn phí cho đoàn viên, hội viên và người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường An Nghiệp, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ

Thông báo
Dành cho nhân viên y tế

Dịch vụ kỹ thuật mới

DỊCH VỤ KỸ THUẬT CAO

   
   
   

TIN NỔI BẬT


Tìm kiếm tin tức

Liên kiết

Tiện ích

 

 • Thứ trưởng BYT Ông NGuyễn Viết Tiến đến thăm và làm việc tại BV
 • PTNS cắt tử cung toàn phần
 • Nữ hộ sinh BVPSTPCT đang thao tác lấy máu gót chân cho trẻ sơ sinh
 • Bệnh viện phụ sản TPCT
 • Bệnh viện phụ sản TPCT
 • Bệnh viện phụ sản TPCT
 • GDDBVPSTPCT trao quyết định cho BCH công đoàn
 • Bệnh viện phụ sản TPCT
 • Bệnh viện phụ sản TPCT
 • Bệnh viện phụ sản TPCT
 • Đại hội Đảng
 • Bệnh viện phụ sản TPCT
 • Bệnh viện Phụ sản TP. Cần Thơ tổ chức "Ngày hội chăm sóc sức khỏe Mẹ và Bé 2015"