Nghiên cứu khoa học từ 2019 về trước

Ngày 27/3/2015, Bệnh viện Phụ sản thành phố Cần Thơ tổ chức Hội nghị Nghiên cứu khoa học và Sáng kiến cải tiến kỹ thuật năm 2015. Hội...

Hội đồng khoa học công nghệ cơ sở Bệnh viện Phụ Sản thành phố Cần Thơ thông báo đến các viên chức trong bệnh viện, đăng kí đề cương nghiên...

XÁC ĐỊNH TỶ LỆ NHIỄM KHUẨN ÂM ĐẠO VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN Ở THAI PHỤ BA THÁNG CUỐI THAI KỲ TẠI BỆNH VIỆN PHỤ SẢN THÀNH PHỐ CẦN THƠMục tiêu: Xác định tỷ lệ nhiễm khuẩn âm đạo ở thai phụ ba tháng cuối thai kỳ tại Bệnh Viện Phụ Sản Thành Phố Cần Thơ và xác định một số yếu...
Hiển thị tin nổi bật


 • Bệnh viện phụ sản TPCT
 • Bệnh viện phụ sản TPCT
 • Bệnh viện phụ sản TPCT
 • Bệnh viện phụ sản TP. Cần Thơ
 • Bệnh viện phụ sản TP. Cần Thơ
 • Bệnh viện phụ sản TP. Cần Thơ
 • Bệnh viện phụ sản TP. Cần Thơ
 • Bệnh viện phụ sản TP. Cần Thơ
 • Bệnh viện phụ sản TP. Cần Thơ
 • Bệnh viện phụ sản TP. Cần Thơ
 • Bệnh viện phụ sản TP. Cần Thơ
 • Bệnh viện phụ sản TP. Cần Thơ