PHÒNG TỔ CHỨC CÁN BỘ

NGHE CHUẨN - NÓI ĐÚNG

 1. Giới thiệu chung

            Phòng Tổ chức cán bộ của bệnh viện là phòng nghiệp vụ chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc Bệnh viện và chịu trách nhiệm trước giám đốc về toàn bộ hoạt động nhân sự của bệnh viện. Phòng tham mưu cho Giám đốc trong công tác quản lý nhân sự Bệnh viện và độc lập về chuyên môn nghiệp vụ.

 1. Chức năng và nhiệm vụ

a) Chức năng: Phòng Tổ chức cán bộ là phòng nghiệp vụ, chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc bệnh viện và chịu trách nhiệm trước Giám đốc về tổ chức thực hiện công tác tổ chức cán bộ, công tác bảo vệ chính trị nội bộ của bệnh viện.

b) Nhiệm vụ:

- Căn cứ vào nhiệm vụ chung của bệnh viện, lập kế hoạch tổ chức bộ máy, sắp xếp nhân lực, đào tạo nhân lực, tổ chức thi tuyển (xét tuyển) nhân lực để trình Giám đốc xét duyệt và tổ chức thực hiện.

- Tổ chức thực hiện công tác cán bộ, quản lý hồ sơ lý lịch theo phương pháp khoa học, làm thống kê báo cáo theo quy định.

- Xây dựng lề lối làm việc và quan hệ công tác giữa các khoa phòng, trình Giám đốc bệnh viện xét duyệt, tổ chức thực hiện.

- Tổ chức thực hiện công tác bảo vệ chính trị nội bộ, quan hệ chặt chẽ với các tổ chức Đảng, Chính quyền địa phương để phối hợp công tác trong công việc có liên quan.

- Tổ chức thực hiện các chế độ chính sách của Nhà nước, của Ngành Y tế đối với mọi thành viên và người bệnh trong bệnh viện.

- Phối hợp với các đoàn thể quần chúng tổ chức phong trào thi đua, các đợt học tập thời sự, chính trị, chính sách, văn hóa, ngoại ngữ để nâng cao y đức, tinh thần trách nhiệm và thái độ phục vụ.

- Phối hợp với các khoa, phòng chức năng đề xuất với Giám đốc bệnh viện giải quyết những vấn đề có liên quan đến người bệnh thuộc diện chính sách xã hội.

- Nắm tình hình, tâm tư nguyện vọng của mọi thành viên trong bệnh viện để đề xuất với Giám đốc xem xét, giải quyết.

- Triển khai và giám sát thực hiện: quy chế làm việc của bệnh viện, quy tắc ứng xử, quy định về y đức; Định kỳ 3 tháng, 6 tháng, năm báo cáo kết quả thực hiện rút kinh nghiệm, triển khai chương trình hành động thực hiện thời gian tới.

 1. Thế mạnh

            Nhân sự:

      * Trưởng phòng: Thạc sĩ Lê Thị Ngọc Hường

                    * Phó Trưởng phòng: Cử nhân Lư Lê Kim Ngọc

                    * Nhân sự: 06 (Thạc sĩ: 1; DS: 01, Cử nhân: 3, KS: 01)

           Trang thiết bị: Được trang bị đầy đủ các thiết bị cần thiết để phục vụ công tác tổ chức.

Hình tập thể phòng Tổ chức Cán bộ

ThS. Lê Thị Ngọc Hường - TP. Tổ chức Cán bộ

CN. Lư Lê Kim Ngọc - Phó trưởng phòng TCCB

4. Định hướng phát triển:   

- Bệnh viện chuyên ngành Sản phụ khoa hạng I, tuyến thành phố với qui mô 500 giường bệnh vào năm 2025.

- Nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho VC-NLĐ đạt tiêu chuẩn, chất lượng cao có kỹ năng, kinh nghiệm, có tâm, đạo đức tác phong tốt nhằm thực hiện các mục tiêu chuyên môn và đáp ứng tốt yêu cầu phát triển của bệnh viện phù hợp với nhu cầu của từng giai đoạn.

- Có Kế hoạch tuyển chọn, bồi dưỡng đội ngũ lãnh đạo kế thừa; Kế hoạch đào tạo, đào tạo lại hằng năm và kế hoạch nhân sự cho những năm tiếp theo, chú trọng đào tạo nhân lực còn thiếu như bác sĩ chuyên khoa giải phẫu bệnh, chẩn đoán hình ảnh, xét nghiệm, dinh dưỡng, kinh tế y tế,…cử đào tạo viên chức trong quy hoạch tham gia học tập chính trị, QLNN, QLBV.

- Thành lập thêm các khoa, phòng, trung tâm theo đúng nhu cầu phát triển của bệnh viện.

- Phấn đấu đến năm 2025:

+ 100% VC-NLĐ chuyên ngành y tế phải có trình độ cao đẳng trở lên.

+ 100% cán bộ quản lý phải có trình độ sau đại học,trong đó 60% có trình độ tiến sĩ hoặc chuyên khoa II.

+ 90% cán bộ quản lý có chứng chỉ ngoại ngữ trình độ B1 và sử dụng thành thạo các phần mềm tin học văn phòng trở lên.

+ 100% VC-NLĐ cam kết thực hiện tốt quy tắc ứng xử, giao tiếp, y đức.

+ 95% trở lên VC-NLĐ hài lòng về các chế độ, chính sách và môi trường làm việc.

      5. Thành tích đạt được:

      Kể từ khi được thành lập đến nay, phòng TCCB liên tục là lá cờ đầu trong các phong trào thi đua của toàn bệnh viện, với các thành tích tiêu biểu như sau:

- Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ đã có thành tích trong công tác từ năm 2017 đến năm 2021.

- Tập thể Lao động Xuất sắc từ năm 2015 đến năm 2021.

- Nhiều năm liền đạt Tập thể Lao động Tiên tiến từ năm 2014-2021.

- Bằng khen của Uỷ ban Nhân dân TP. Cần Thơ năm 2016, 2018, 2020

- Giấy khen của Sở Y tế TP. Cần Thơ năm 2015, 2017, 2019, 2021

 

 

tin nổi bật


Liên kiết

Tiện ích

 • Bệnh viện phụ sản TPCT
 • Bệnh viện phụ sản TPCT
 • Bệnh viện phụ sản TPCT
 • Bệnh viện phụ sản TP. Cần Thơ
 • Bệnh viện phụ sản TP. Cần Thơ
 • Bệnh viện phụ sản TP. Cần Thơ
 • Bệnh viện phụ sản TP. Cần Thơ
 • Bệnh viện phụ sản TP. Cần Thơ
 • Bệnh viện phụ sản TP. Cần Thơ
 • Bệnh viện phụ sản TP. Cần Thơ
 • Bệnh viện phụ sản TP. Cần Thơ
 • Bệnh viện phụ sản TP. Cần Thơ