PHÒNG TỔ CHỨC CÁN BỘ

NGHE CHUẨN - NÓI ĐÚNG

  1. Giới thiệu chung

            Phòng Tổ chức cán bộ của bệnh viện là phòng nghiệp vụ chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc Bệnh viện và chịu trách nhiệm trước giám đốc về toàn bộ hoạt động nhân sự của bệnh viện. Phòng tham mưu cho Giám đốc trong công tác quản lý nhân sự Bệnh viện và độc lập về chuyên môn nghiệp vụ.

  1. Chức năng và nhiệm vụ

Chức năng: Phòng tổ chức cán bộ là phòng nghiệp vụ, chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc bệnh viện và chịu trách nhiệm trước Giám đốc bệnh viện về tổ chức thực hiện công tác tổ chức cán bộ, công tác bảo vệ chính trị nội bộ của bệnh viện; chăm lo đời sống, bảo vệ quyền lợi VC- NLĐ.

Nhiệm vụ:

- Căn cứ vào nhiệm vụ chung của bệnh viện, lập kế hoạch tổ chức bộ máy và sắp xếp nhân lực để trình Giám đốc xét duyệt và tổ chức thực hiện.

- Cùng các khoa, phòng chức năng nghiên cứu việc quản lý, sắp xếp bố trí nhân lực phù hợp với yêu cầu tổ chức bảo đảm chất lượng công tác, trình Giám đốc phê duyệt và tổ chức thực hiện.

- Tổng hợp đề xuất của các khoa, phòng và cải tiến lề lối làm việc nhằm nâng cao hiệu quả công tác, thực hiện quy chế quan hệ công tác trong bệnh viện, trình Giám đốc phê duyệt và tổ chức thực hiện.

- Quy hoạch cán bộ và kế hoạch đào tạo cán bộ.

- Đánh giá xếp loại công chức, đề bạt bổ nhiệm cán bộ.

- Quản lý hệ thống lưu trữ hồ sơ CCVC trong bệnh viện. Thống kê báo cáo theo đúng yêu cầu và thời gian quy định.

- Thực hiện các chế độ chính sách của Nhà nước để giải quyết các quyền lợi về vật chất, tinh thần cho công chức viên chức.

- Thực hiện công tác bảo vệ chính trị nội bộ.

- Tham mưu xây dựng và giám sát thực hiện Quy chế dân chủ và Quy chế làm việc bệnh viện.

- Cùng với các đoàn thể quần chúng tổ chức chỉ đạo phong trào thi đua trong bệnh viện. Phối hợp tổ chức học tập chính trị, văn hóa.

- Theo dõi và trình Giám đốc ký thực hiện làm thêm giờ, chấm công của CCVC hàng tháng.

- Theo dõi và ký tổng hợp phép, nghỉ không hưởng lương của CCVC hàng tháng.

- Theo dõi và trình ký phép công tác, du lịch nước ngoài của CCVC.

- Theo dõi, phụ trách Y tế tư nhân, Bệnh viện Dã chiến.

- Tổ chức việc học tập và nâng cao Y đức, Quy tắc ứng xử, Quy định về chế độ giao tiếp trong các cơ sở khám chữa bệnh cho CCVC.

- Phối hợp các khoa, phòng tổ chức sinh hoạt nội quy bệnh viện, nội quy khoa phòng cho người bệnh. Phổ biến chính sách pháp luật, kiểm tra việc thực hiện các chế độ chính sách của Nhà nước đối với người bệnh.

- Công tác an toàn về An ninh trật tự Bệnh viện.

- Công tác Thương binh Liệt sĩ.

  1. Thế mạnh

            Nhân sự:

       * Trưởng phòng: Thạc sĩ Lê Thị Ngọc Hường

                    * Phó Trưởng phòng: Cử nhân Lư Lê Kim Ngọc

                    * Nhân sự: 07 (Thạc sĩ: 1; Cử nhân: 4; Kỹ sư: 1; Cao đẳng: 1)

           Trang thiết bị: Được trang bị đầy đủ các thiết bị cần thiết để phục vụ công tác tổ chức.

Hình tập thể phòng Tổ chức Cán bộ

ThS. Lê Thị Ngọc Hường - TP. Tổ chức Cán bộ

4. Định hướng phát triển:

            - Bệnh viện chuyên ngành Sản phụ khoa, hạng I tuyến thành phố với qui mô 500 giường bệnh vào năm 2025.

            - Tuyển dụng và đào tạo đội ngũ VC-NLĐ có tâm, đạo đức tác phong tốt và trình độ chuyên môn nghiệp vụ cao hơn so với tiêu chuẩn Bệnh viện hạng I, gắn bó phục vụ lâu dài vì sự phát triển Bệnh viện.

           - Phát triển nhân lực đủ về số lượng, chất lượng, cơ cấu và bố trí hợp lý để góp phần nâng cao chất lượng khám bệnh, chữa bệnh, tại cộng đồng đáp ứng nhu cầu bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe cùa nhân dân hướng tới mục tiêu công bằng, hiệu quả và phát triển.

           - Nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho VC-NLĐ đạt tiêu chuẩn, chất lượng cao có kỹ năng, kinh nghiệm nhằm thực hiện các mục tiêu chuyên môn và đáp ứng tốt yêu cầu phát triển của bệnh viện phù hợp với nhu cầu của từng giai đoạn.

          - Hoàn thiện “Đề án vị trí việc làm” và tuyển dụng nhân sự mới theo đúng vị trí việc làm.

          - Xây dựng Kế hoạch tuyển chọn, bồi dưỡng đội ngũ lãnh đạo kế cận.

          - Có Kế hoạch đào tạo, đào tạo lại hằng năm và kế hoạch nhân sự cho những năm tiếp theo, chú trọng đào tạo nhân lực còn thiếu như bác sĩ chuyên khoa Giải phẫu bệnh, bác sĩ chẩn đoán hình ảnh, xét nghiệm, dinh dưỡng, kinh tế y tế, …cử đào tạo viên chức trong quy hoạch tham gia học tập chính trị, quản lý.

         - Thành lập 02 trung tâm và 01 phòng: Trung tâm Hỗ trợ sinh sản, Trung tâm Nhi-Sơ sinh, phòng Chỉ đạo tuyến-Đào tạo.

         - 60% cán bộ lãnh đạo, quản lý có trình độ Tiến sĩ hoặc chuyên khoa II.

          - Đảm bảo đội ngũ lãnh đạo, quản lý có chứng chỉ Quản lý bệnh viện từ 40% trở lên; có chứng chỉ ngoại ngữ trình độ B1 từ 90% trở lên; sử dụng thành thạo các phần mềm tin học văn phòng đạt 90% trở lên.

          - 100% nhân viên y tế cam kết thực hiện tốt quy tắc ứng xử, giao tiếp, y đức.

          - Bảo đảm tỷ lệ nhân viên y tế hài lòng về các chế độ, chính sách và môi trường làm việc > 95%.

      5. Thành tích đạt được:

        Kể từ khi được thành lập đến nay, phòng TCCB liên tục là lá cờ đầu trong các phong trào thi đua của toàn bệnh viện, với các thành tích tiêu biểu như sau:

        - Tập thể Lao động Xuất sắc từ năm 2015 đến năm 2020.

        - Nhiều năm liền đạt Tập thể Lao động Tiên tiến từ năm 2014-2020.

        - Bằng khen của Uỷ ban Nhân dân TP. Cần Thơ năm 2016, 2018, 2020.

        - Giấy khen của Sở Y tế TP. Cần Thơ năm 2015, 2017. 2019. 

 

 

tin nổi bật


Liên kiết

Tiện ích

  • Quản lý chất lượng
  • Thông Tin Dược
  • Lịch Tuần