pHÒNG vẬT tƯ - tRANG THIẾT BỊ Y TẾ

PHÒNG VẬT TƯ - TRANG THIẾT BỊ Y TẾ

NHANH CHÓNG - CHUYÊN NGHIỆP - AN TOÀN - HIỆU QUẢ

 1. Giới thiệu chung

            Phòng VT-TTB y tế của bệnh viện là phòng nghiệp vụ chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Giám đốc bệnh viện và chịu trách nhiệm trước Giám đốc.

 1. Chức năng và nhiệm vụ

- Căn cứ kế hoạch chung của bệnh viện lập dự trù, kế hoạch mua sắm, thay thế, sửa chữa, thanh lý tài sản, thiết bị y tế trong bệnh viện, trình giám đốc duyệt và tổ chức thực hiện việc cung ứng đầy đủ thiết bị y tế, vật tư tiêu hao theo kế hoạch được duyệt.

- Tham mưu lập kế hoạch và mua vật tư, thiết bị y tế hàng năm theo quy định, sát với nhu cầu phục vụ khám bệnh, chữa bệnh, khả năng tài chính, điều kiện lắp đặt và đội ngũ cán bộ kỹ thuật của bệnh viện.

- Xây dựng định mức sử dụng vật tư cho từng trang thiết bị tại các khoa, phòng. Tiêu chuẩn, định mức cụ thể quy định bằng văn bản trình Giám đốc phê duyệt.

- Tổ chức đấu thầu, mua sắm, sửa chữa và tổ chức thanh lý tài sản, vật tư-thiết bị y tế theo quy định chung của Nhà nước.

- Tổ chức duy tu, bảo dưỡng vật tư-thiết bị y tế, hệ thống điện, nước kịp thời.

- Xây dựng phương án lắp đặt, cải tạo máy theo quy phạm Việt Nam, tiêu chuẩn Việt Nam để trình cấp trên phê duyệt theo thẩm quyền.

- Lập hồ sơ, lý lịch cho tất cả các loại máy, xây dựng quy định vận hành, bảo quản và kỹ thuật an toàn sử dụng máy. Đối với những máy đắt tiền, quý hiếm phải có người trực tiếp bảo quản sử dụng theo quyết định của giám đốc bệnh viện.

- Tổ chức thực hiện việc kiểm tra định kì và đột xuất việc sử dụng và bảo quản thiết bị y tế. Mỗi lần kiểm tra phải ghi nhận xét và ký tên vào hồ sơ lý lịch máy, sổ theo dõi sửa chữa.

- Kiểm tra công tác bảo hộ lao động, đặc biệt đối với các máy tối nguy hiểm theo danh mục quy định của Nhà nước.

- Định kì đánh giá, báo cáo tình hình quản lý và sử dụng vật tư - thiết bị y tế trong bệnh viện, trình Giám đốc.

- Tổ chức thực hiện việc phân loại vật tư-trang thiết bị y tế.

- Tổ chức chịu trách nhiệm về an toàn, chất lượng đối với vật tư-trang thiết bị y tế.

- Thành lập, duy trì cơ sở bảo hành vật tư-trang thiết bị y tế hoặc ký hợp đồng với cơ sở bảo hành trang thiết bị y tế.

- Lập, duy trì hồ sơ theo dõi vật tư-trang thiết bị y tế và thực hiện truy xuất nguồn gốc trang thiết bị y tế.

- Kiểm định, hiệu chuẩn các máy móc trang thiết bị.

 1. Thế mạnh

  Nhân sự:

                * Trưởng phòng: Thạc sĩ Huỳnh Tấn Phát

                * Phó Trưởng phòng: Thạc sĩ Dược Lâm Hoàng Duy

                * Nhân sự: 8 (Thạc sĩ: 2; KS: 2; DS: 02, Trung cấp: 1; Nhân viên kỹ thuật: 1)

Hình tập thể phòng VTTTB-YT

ThS. Huỳnh Tấn Phát - Trưởng phòng VTTTBYT

ThS. Lâm Hoàng Duy - Phó trưởng phòng VTTTBYT

Trang thiết bị: Được trang bị đầy đủ các thiết bị hiện đại để phục vụ công tác bảo trì, bảo dưỡng sửa chữa thiết bị và tư vấn, lên kế hoạch mua sắm trang thiết bị y tế như: Bộ đồ nghề chuyên dụng sửa chữa, máy tính, máy in, máy scan…

 1. Định hướng phát triển:

           - Xây dựng hoàn thiện cơ cấu tổ chức và hoạt động của phòng Vật tư – Trang thiết bị Y tế đạt chuẩn bệnh viện loại I để đáp ứng yêu cầu về quản lý vận hành, sửa chữa, bảo trì, bảo dưỡng định kỳ cũng như đột xuất các trang thiết bị của Bệnh viện, đảm bảo công tác thăm khám chữa bệnh đạt hiệu quả cao nhất; đảm bảo mua sắm vật tư tiêu hao, cấp phát đầu đủ, kịp thời các mặt hàng theo yêu cầu của các đơn vị khoa, phòng trong Bệnh viện.

          - Tư vấn, lên kế hoạch mua sắm trang thiết bị y tế với kỹ thuật hiện đại hàng năm cho Ban Giám đốc.

5. Thành tích đạt được:

          - Tập thể lao động tiên tiến và Giấy khen của Sở Y tế TP. Cần Thơ từ năm 2018-2020.

Liên kiết

Tiện ích

 • Bệnh viện phụ sản TPCT
 • Bệnh viện phụ sản TPCT
 • Bệnh viện phụ sản TPCT
 • Bệnh viện phụ sản TP. Cần Thơ
 • Bệnh viện phụ sản TP. Cần Thơ
 • Bệnh viện phụ sản TP. Cần Thơ
 • Bệnh viện phụ sản TP. Cần Thơ
 • Bệnh viện phụ sản TP. Cần Thơ
 • Bệnh viện phụ sản TP. Cần Thơ
 • Bệnh viện phụ sản TP. Cần Thơ
 • Bệnh viện phụ sản TP. Cần Thơ
 • Bệnh viện phụ sản TP. Cần Thơ