TIN TỨC BỆNH VIỆN

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
[ Cập nhật vào ngày (08/06/2023) ]


Bệnh viện Phụ sản thành phố Cần Thơ có nhu cầu đấu giá hạng mục: Cho thuê mặt bằng đậu xe taxi đưa rước khách tại bệnh viện, được tổ chức tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản thành phố Cần Thơ. Kính mời các đơn vị có đủ điều kiện tham gia đấu giá theo nội dung thông báo (tải tập tin đính kèm). 

Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Nộp hồ sơ tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản thành phố Cần Thơ từ ngày 06/6/2023 đến 15 giờ ngày 22/6/2023. (Hồ sơ được bán tại Trung tâm, giá bán 200.000 đ/hồ sơ)

Thời gian tổ chức đấu giá: 15 giờ ngày 29/6/2023 Tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản thành phố Cần Thơ, số 128D đường 3/2, P.Xuân Khánh, Q.Ninh Kiều, TP Cần Thơ.

 
Tập tin đính kèm

P.TCKT

  In bài viếtĐĂNG KÝ NHẬN TIN

Bạn không muốn bỏ lỡ các thông tin mới nhất?

tin nổi bật


Liên kiết

 • Bệnh viện phụ sản TPCT
 • Bệnh viện phụ sản TPCT
 • Bệnh viện phụ sản TPCT
 • Bệnh viện phụ sản TP. Cần Thơ
 • Bệnh viện phụ sản TP. Cần Thơ
 • Bệnh viện phụ sản TP. Cần Thơ
 • Bệnh viện phụ sản TP. Cần Thơ
 • Bệnh viện phụ sản TP. Cần Thơ
 • Bệnh viện phụ sản TP. Cần Thơ
 • Bệnh viện phụ sản TP. Cần Thơ
 • Bệnh viện phụ sản TP. Cần Thơ
 • Bệnh viện phụ sản TP. Cần Thơ