TIN TỨC BỆNH VIỆN

MẪU BIÊN BẢN THƯƠNG THẢO HỢP ĐỒNG GÓI SỐ 1: THUỐC GENERIC NHÓM 1; GÓI SỐ 2: THUỐC GENERIC NHÓM 2; GÓI SỐ 3: THUỐC GENERIC NHÓM 3; GÓI SỐ 5: THUỐC GENERIC NHÓM 5; GÓI SỐ 10: VẮC XIN THUỘC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU CUNG CẤP THUỐC TẬP TRUNG CẤP ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2023-2025 PHỤC VỤ ĐIỀU TRỊ CHO CÁC CƠ SỞ Y TẾ TRÊN ĐỊA BÀN TP. CẦN THƠ CỦA ĐƠN VỊ MUA SẮM TẬP TRUNG CẤP ĐỊA PHƯƠNG (BỆNH VIỆN PHỤ SẢN THÀNH PHỐ CẦN THƠ)
[ Cập nhật vào ngày (26/09/2023) ]


Bệnh viện Phụ sản TP. Cần Thơ kính gửi các Nhà thầu mẫu Biên bản thương thảo hợp đồng Gói số 1: Thuốc Generic nhóm 1; Gói số 2: Thuốc Generic nhóm 2; Gói số 3: Thuốc Generic nhóm 3; Gói số 5: Thuốc Generic nhóm 5; Gói số 10: Vắc xin thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung cấp thuốc tập trung cấp địa phương năm 2023-2025 phục vụ điều trị cho các cơ sở y tế trên địa bàn TP. Cần Thơ của Đơn vị mua sắm tập trung cấp địa phương (Bệnh viện Phụ sản thành phố Cần Thơ).

Chi tiết tải tập tin đính kèm.
P. TCKT

  In bài viếtĐĂNG KÝ NHẬN TIN

Bạn không muốn bỏ lỡ các thông tin mới nhất?

tin nổi bật


Liên kiết

 • Bệnh viện phụ sản TPCT
 • Bệnh viện phụ sản TPCT
 • Bệnh viện phụ sản TPCT
 • Bệnh viện phụ sản TP. Cần Thơ
 • Bệnh viện phụ sản TP. Cần Thơ
 • Bệnh viện phụ sản TP. Cần Thơ
 • Bệnh viện phụ sản TP. Cần Thơ
 • Bệnh viện phụ sản TP. Cần Thơ
 • Bệnh viện phụ sản TP. Cần Thơ
 • Bệnh viện phụ sản TP. Cần Thơ
 • Bệnh viện phụ sản TP. Cần Thơ
 • Bệnh viện phụ sản TP. Cần Thơ