TIN TỨC BỆNH VIỆN

MỜI BÁO GIÁ LẬP DỰ TOÁN, XÂY DỰNG GIÁ KẾ HOẠCH PHỤC VỤ ĐẤU THẦU MUA SẮM TRANG THIẾT BỊ Y TẾ DỰ ÁN NÂNG CẤP BỆNH VIỆN PHỤ SẢN THÀNH PHỐ CẦN THƠ (QUY MÔ 500 GIƯỜNG)
[ Cập nhật vào ngày (22/05/2023) ]


Hiện nay, Bệnh viện Phụ sản thành phố Cần Thơ chúng tôi đang tổng hợp danh mục lập dự toán, xây dựng giá kế hoạch mua sắm trang thiết bị thuộc dự án Nâng cấp Bệnh viện Phụ sản thành phố Cần Thơ (Quy mô 500 giường). Nếu Quý công ty quan tâm kính mời Quý công ty tham gia báo giá.

Chi tiết tải tập tin đính kèm.
P.VT-TTBYT

  In bài viếtĐĂNG KÝ NHẬN TIN

Bạn không muốn bỏ lỡ các thông tin mới nhất?

tin nổi bật


Liên kiết

 • Bệnh viện phụ sản TPCT
 • Bệnh viện phụ sản TPCT
 • Bệnh viện phụ sản TPCT
 • Bệnh viện phụ sản TP. Cần Thơ
 • Bệnh viện phụ sản TP. Cần Thơ
 • Bệnh viện phụ sản TP. Cần Thơ
 • Bệnh viện phụ sản TP. Cần Thơ
 • Bệnh viện phụ sản TP. Cần Thơ
 • Bệnh viện phụ sản TP. Cần Thơ
 • Bệnh viện phụ sản TP. Cần Thơ
 • Bệnh viện phụ sản TP. Cần Thơ
 • Bệnh viện phụ sản TP. Cần Thơ