quản lý mỹ phẩm

Công văn số 19905/QLD-MP và Quyết định số 499/QĐ-QLD ngày 12/10/2016 của Cục Quản lý Dược về việc đình chỉ lưu hành, thu hồi mỹ phẩm...
Cục Quản lý Dược ban hành công văn, quyết định đình chỉ lưu hành và thu hồi mỹ phẩm: Công văn số 20353/QLD-VP ngày 18/10/2016 đình chỉ...
Công văn số 24050/QLD-MP ngày 09/12/2016 của Cục Quản lý Dược về việc đình chỉ lưu hành, thu hồi 02 lô sản phẩm mỹ phẩm của Công ty TNHH...
Công văn số 24811/QLD-MP ngày 21/12/2016 của Cục Quản lý Dược về việc đình chỉ lưu hành và thu hồi mỹ phẩm Folia Body Soap (Sea Blue) sản...
Công văn số 25831/QLD-MP ngày 29/12/2016 của Cục Quản lý Dược về việc đình chỉ lưu hành và thu hồi mỹ phẩm
Công văn số 136/QLD-MP, của Cục Quản lý Dược về việc đình chỉ lưu hành và thu hồi mỹ phẩm.
148/QLD-MP ngày 10/01/2017 của Cục Quản lý Dược về việc đình chỉ lưu hành và thu hồi mỹ phẩm.
Một lô sản phẩm kem dưỡng trắng da chống dị ứng và một lô sản phẩm sữa tắm trắng da toàn thân cao cấp do Công ty mỹ phẩm Phi Thanh Vân sản...Hiển thị tin nổi bật


Liên kiết

Tiện ích

 • Bệnh viện phụ sản TPCT
 • Bệnh viện phụ sản TPCT
 • Bệnh viện phụ sản TPCT
 • Bệnh viện phụ sản TP. Cần Thơ
 • Bệnh viện phụ sản TP. Cần Thơ
 • Bệnh viện phụ sản TP. Cần Thơ
 • Bệnh viện phụ sản TP. Cần Thơ
 • Bệnh viện phụ sản TP. Cần Thơ
 • Bệnh viện phụ sản TP. Cần Thơ
 • Bệnh viện phụ sản TP. Cần Thơ
 • Bệnh viện phụ sản TP. Cần Thơ
 • Bệnh viện phụ sản TP. Cần Thơ