Quy trình quản lý dược

Quy trình xử phạt vi phạm hành chính về Mỹ phẩm

Quy trình xử phạt vi phạm hành chính về Sản xuất thuốc

Quy trình xử phạt vi phạm hành chính về đăng ký thuốc

Quy trình tiến hành một cuộc thanh tra theo kế hoạch về lĩnh vực Dược, mỹ phẩm

Quy trinh kiểm tra "Thực hành tốt" (GPs) đối với chuyên gia và thanh tra bên ngoài Cục Quản lý Dược

Quy trình chuẩn bị, kiểm tra và cấp giấy chứng nhận Thực hành tốt sản xuất thuốc (GMP)
Hiển thị tin nổi bật


Liên kiết

Tiện ích

 • Bệnh viện phụ sản TPCT
 • Bệnh viện phụ sản TPCT
 • Bệnh viện phụ sản TPCT
 • Bệnh viện phụ sản TP. Cần Thơ
 • Bệnh viện phụ sản TP. Cần Thơ
 • Bệnh viện phụ sản TP. Cần Thơ
 • Bệnh viện phụ sản TP. Cần Thơ
 • Bệnh viện phụ sản TP. Cần Thơ
 • Bệnh viện phụ sản TP. Cần Thơ
 • Bệnh viện phụ sản TP. Cần Thơ
 • Bệnh viện phụ sản TP. Cần Thơ
 • Bệnh viện phụ sản TP. Cần Thơ