Thông báo

THÔNG BÁO VỀ VIỆC ÁP DỤNG GIÁ DỊCH VỤ KHÁM BỆNH BẢO HIỂM Y TẾ MỚI CHO NGƯỜI BỆNH TỪ NGÀY 20/11/2023
[ Cập nhật vào ngày (19/11/2023) ]

Theo Thông tư số 22/2023/TT-BYT của Bộ Y tế, từ ngày 20.11.2023, Bệnh viện Phụ sản Thành phố Cần Thơ sẽ áp dụng giá mới cho các dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh cho người bệnh bảo hiểm y tế. Đây là một trong những biện pháp nhằm thống nhất giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh giữa các bệnh viện cùng hạng trên toàn quốc và đảm bảo quyền lợi cho người bệnh.


Theo đó, giá mới được áp dụng cho các dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh cho người bệnh bảo hiểm y tế sẽ thực hiện theo bảng giá quy định của Bộ Y tế, phù hợp với mức độ phức tạp, đặc thù và chất lượng của từng loại dịch vụ. Đối với người bệnh đang điều trị tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trước thời điểm Thông tư số 22/2023/TT-BYT có hiệu lực và ra viện hoặc kết thúc đợt điều trị ngoại trú sau thời điểm Thông tư số 22/2023/TT-BYT có hiệu lực, bệnh viện sẽ tiếp tục áp dụng mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh theo quy định tại Thông tư số 13/2019/TT-BYT ngày 05 tháng 7 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Y tế trước thời điểm thực hiện mức giá theo quy định tại Thông tư số 22/2023/TT-BYT cho đến khi ra viện hoặc kết thúc đợt điều trị ngoại trú.


Bệnh viện Phụ sản Thành phố Cần Thơ mong muốn nhận được sự hợp tác và đồng hành của người bệnh trong việc áp dụng giá mới. Bệnh viện cam kết cung cấp các dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh chất lượng cao, an toàn, hiệu quả và tiết kiệm cho người bệnh.

Thông tin chi tiết đính kèm tập tin:
PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ TOÁN

  In bài viếtĐĂNG KÝ NHẬN TIN

Bạn không muốn bỏ lỡ các thông tin mới nhất?

tin nổi bật


Tiện ích


Liên kiết

 • Bệnh viện phụ sản TPCT
 • Bệnh viện phụ sản TPCT
 • Bệnh viện phụ sản TPCT
 • Bệnh viện phụ sản TP. Cần Thơ
 • Bệnh viện phụ sản TP. Cần Thơ
 • Bệnh viện phụ sản TP. Cần Thơ
 • Bệnh viện phụ sản TP. Cần Thơ
 • Bệnh viện phụ sản TP. Cần Thơ
 • Bệnh viện phụ sản TP. Cần Thơ
 • Bệnh viện phụ sản TP. Cần Thơ
 • Bệnh viện phụ sản TP. Cần Thơ
 • Bệnh viện phụ sản TP. Cần Thơ