Thông báo

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC 2021
[ Cập nhật vào ngày (19/11/2021) ]

Nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển, Bệnh viện Phụ sản thành phố Cần Thơ thông báo về số lượng tuyển dụng viên chức năm 2021 thuộc các ngành nghề. (Hình ảnh đính kèm bên dưới).


 

 

 
PHÒNG TỔ CHỨC CÁN BỘ

  In bài viếttin nổi bật


Tiện ích

Liên kiết


  • Quản lý chất lượng
  • Thông Tin Dược
  • Lịch Tuần