THÔNG TIN KHÁC

Công văn số 711/SYT/NVD ngày 23 tháng 3 năm 2015V/v tăng cường quản lý thuốc gây nghiện, thuốc hướng tâm thần và tiền chất dùng làm thuốc

Công văn số 1003/SYT/NVD ngày 13 tháng 4 năm 2015V/v xử lý thuốc Prednisolon giả

Thuốc giả Công văn số 3304/SYT-NVD ngày 01 tháng 12 năm 2015

Công văn tạm dừng sản xuất thuốc tiêm tại Công ty Cổ phần dược - VTYT Hải Dương

Cục Quản lý Dược có công văn số 6957/QLD-VP về việc ngừng sử dụng, thu hồi và tiêu hủy vắc xin tOPV

Công bố Đợt 16 Danh sách các công ty nước ngoài có thuốc vi phạm chất lượng

Hướng dẫn Quy trình kỹ thuật Nhi khoa

Hướng dẫn Biên soạn Quy trình chuyên môn và Quy trình chuyên môn của 26 bệnh thường gặp

Thông tư số 18/2016/TT-BYT ngày 30/06/2016 Quy định Danh mục kỹ thuật, danh mục vật tư y tế dùng trong phục hồi chức năng và việc chi...

Quyết định số 4423/QĐ-BYT ngày 17/8/2016 về việc ban hành tài liệu Hướng dẫn quy trình kỹ thuật Chuyên khoa Phẫu thuật Tim mạch – Lồng...
Hiển thị tin nổi bật


Liên kiết

Tiện ích

 • Bệnh viện phụ sản TPCT
 • Bệnh viện phụ sản TPCT
 • Bệnh viện phụ sản TPCT
 • Bệnh viện phụ sản TP. Cần Thơ
 • Bệnh viện phụ sản TP. Cần Thơ
 • Bệnh viện phụ sản TP. Cần Thơ
 • Bệnh viện phụ sản TP. Cần Thơ
 • Bệnh viện phụ sản TP. Cần Thơ
 • Bệnh viện phụ sản TP. Cần Thơ
 • Bệnh viện phụ sản TP. Cần Thơ
 • Bệnh viện phụ sản TP. Cần Thơ
 • Bệnh viện phụ sản TP. Cần Thơ