ĐÌNH CHỈ LƯU HÀNH

Công văn số 1436/SYT-NVD ngày 26 tháng 5 năm 2015Đình chỉ lưu hành trên toàn quốc thuốc viên bao tan trong ruột Prazovite (Pantoprazole 40mg)

Đình chỉ lưu hành trên toàn quốc thuốc Kyungsol Tab - SĐK: VN-6801-08; số lô: SDM 1304, NSX: 21/05/2013, HD: 20/5/2016 do Công ty Crow...

Công văn số 813/SYT-NVD ngày 3 tháng 4 năm 2015Đình chỉ lưu hành và thu hồi các thuốc chứa hoạt chất Lysozym

Công văn số 314/SYT-NVD ngày 29 tháng 1 năm 2015V/v ngừng sử dụng và thu hồi các thuốc uống dạng đơn chất chứa hoạt chất Artemisinin hoặc chứa các dẫn xuất của Artemisinin để tránh tình...

Công văn số 312/SYT-NVD ngày 29 tháng 1 năm 2015V/v ngừng mua bán và sử dụng trên địa bàn thuốc tiêm BUPITROY HEAVY......

Công văn số 3690/SYT/NVD ngày 15 tháng 12 năm 2014Tạm ngừng mua bán và sử dụng trên địa bàn thuốc tiêm Levelamy (L-ornithin L-aspartat) 500mg/5ml, SĐK: VD-17807-12, Số lô sản xuất: 022014...

Công văn số 1719/SYT-NVD ngày 23/06/2015- Đình chỉ lưu hành thuốc viên nang Cloramphenicol 250mg - SĐK: VD-2790-07; số lô: 0011112B, HD: 04/12/15 do Công ty cổ phần Dược phẩm 2/9...

Đình chỉ lưu hành trên toàn quốc và thu hồi các thuốc Nesmox-250, Ulcez

Đình chỉ lưu hành trên toàn quốc thuốc viên nén Fecimfort 200

Đình chỉ lưu hành trên toàn quốc thuốc EMLOCIN 5
Hiển thị tin nổi bật


Tiện ích

Liên kiết

 • Bệnh viện phụ sản TPCT
 • Bệnh viện phụ sản TPCT
 • Bệnh viện phụ sản TPCT
 • Bệnh viện phụ sản TP. Cần Thơ
 • Bệnh viện phụ sản TP. Cần Thơ
 • Bệnh viện phụ sản TP. Cần Thơ
 • Bệnh viện phụ sản TP. Cần Thơ
 • Bệnh viện phụ sản TP. Cần Thơ
 • Bệnh viện phụ sản TP. Cần Thơ
 • Bệnh viện phụ sản TP. Cần Thơ
 • Bệnh viện phụ sản TP. Cần Thơ
 • Bệnh viện phụ sản TP. Cần Thơ