TIN TỨC BỆNH VIỆN

MỜI BÁO GIÁ SỬA CHỮA, THAY THẾ LƯỢC RÁC TỰ ĐỘNG VÀ BƠM CHÌM ỔN LƯU 2 TẠI HỆ THỐNG XỬ LÍ NƯỚC THẢI KHOA KIỂM SOÁT NHIỄM KHUẨN
[ Cập nhật vào ngày (01/12/2023) ]


Hiện nay Bệnh viện Phụ sản có nhu cầu Sửa chữa, thay thế lược rác tự động và Bơm chìm ổn lưu 2 tại Hệ thống xử lí nước thải khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn. Nếu Quý Công ty quan tâm kính mời Quý Công ty tham gia báo giá.

Chi tiết tải tập tin đính kèm.

 
P. TCKT

  In bài viếtĐĂNG KÝ NHẬN TIN

Bạn không muốn bỏ lỡ các thông tin mới nhất?

tin nổi bật


Liên kiết

 • Bệnh viện phụ sản TPCT
 • Bệnh viện phụ sản TPCT
 • Bệnh viện phụ sản TPCT
 • Bệnh viện phụ sản TP. Cần Thơ
 • Bệnh viện phụ sản TP. Cần Thơ
 • Bệnh viện phụ sản TP. Cần Thơ
 • Bệnh viện phụ sản TP. Cần Thơ
 • Bệnh viện phụ sản TP. Cần Thơ
 • Bệnh viện phụ sản TP. Cần Thơ
 • Bệnh viện phụ sản TP. Cần Thơ
 • Bệnh viện phụ sản TP. Cần Thơ
 • Bệnh viện phụ sản TP. Cần Thơ