TIN TỨC BỆNH VIỆN

MỜI BÁO GIÁ CẢI TẠO SỬA CHỮA, BẢO TRÌ THƯỜNG XUYÊN TẠI KHOA HẬU SẢN, KHOA SANH, KHOA DINH DƯỠNG – TIẾT CHẾ, PHÒNG KẾ TOÁN DỊCH VỤ
[ Cập nhật vào ngày (15/11/2023) ]


Hiện nay Bệnh viện Phụ sản có nhu cầu cải tạo sửa chữa, bảo trì thường xuyên tại khoa Hậu sản, khoa Sanh, khoa Dinh dưỡng – Tiết chế, phòng Kế Toán Dịch Vụ. Nếu Quý Công ty quan tâm kính mời Quý Công ty tham gia báo giá.

Chi tiết tải tập tin đính kèm.
P. TCKT

  In bài viếtĐĂNG KÝ NHẬN TIN

Bạn không muốn bỏ lỡ các thông tin mới nhất?

tin nổi bật


Liên kiết

 • Bệnh viện phụ sản TPCT
 • Bệnh viện phụ sản TPCT
 • Bệnh viện phụ sản TPCT
 • Bệnh viện phụ sản TP. Cần Thơ
 • Bệnh viện phụ sản TP. Cần Thơ
 • Bệnh viện phụ sản TP. Cần Thơ
 • Bệnh viện phụ sản TP. Cần Thơ
 • Bệnh viện phụ sản TP. Cần Thơ
 • Bệnh viện phụ sản TP. Cần Thơ
 • Bệnh viện phụ sản TP. Cần Thơ
 • Bệnh viện phụ sản TP. Cần Thơ
 • Bệnh viện phụ sản TP. Cần Thơ